ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Η Μαρία Γρηγοράκη γεννήθηκε στην Αρτοτίνα Φωκίδας στις 13/9/1953 και μεγάλωσε στο Μεσολόγγι. Το έτος 1971 τελείωσε τις γυμνασιακές της σπουδές και ύστερα από εξετάσεις  εισήχθηκε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.                                                                     

Το Νοέμβριο του 1975 πτυχιούχος της άνω Σχολής με βαβμό επιτυχίας «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» εγγράφεται ασκουμένη δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και στις 13/5/1977 γίνεται  Δικηγόρος Αθηνών. Εκτοτε και μέχρι σήμερα ασκεί το Λειτούργημα του Δικηγόρου με επιτυχία,στις υποθέσεις  Ιδιωτικού Δικαίου με τις οποίες ασχολείται,συνδυάζοντας επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία.Από τον Απρίλη του 1984 μέχρι  το Νοέμβρη του 2012 ήταν έμμισθη Δικηγόρος στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»και χειρίζεταν Δικαστηριακές υποθέσεις μέχρι του Αρείου Πάγου με δυσερμήνευτες και νέες νομικές ρυθμίσεις. Εχει εξειδίκευση στο Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης ενώ επίσης ασχολείται ασχολείται με υποθέσεις Τραπεζικού, Εμπορικού και Αστικού Δικαίου.Την διακρίνει υπευθυνότητα και φιλομάθεια και παρακολουθεί με ενδιαφέρον  τις νομικές ρυθμίσεις και την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Δικαίου.                                                                                                                                           

Ομιλεί καλά και γνωρίζει άριστη γραφή και ανάγνωση της γαλλικής γλώσσας της οποίας είναι κάτοχος certificate του Παραρτήματος Πατρών του Γαλλικού Ινστιτούτου από το έτος  971 και στοιχειωδώς την αγγλική.

Παράλληλα με την επαγγελματική και επιστημονική της ενασχόληση έχει αναπτύξει  ανιδιοτελή κομματική και συνδικαλιστική δράση για την οποία και αγωνίζεται.Διατέλεσε Γραμματέας  της Οργάνωσης των Δικηγόρων του ΠΑΣΟΚ,μέλος του Τομέα Επιστημόνων  και επίσης χρημάτισε Αντιπρόεδρος  και Γεν. Γραμματέας στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

 Στην οικογενειακή της κατάσταση είναι άγαμη.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers