ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Γεννήθηκε στα Λουτρά Αιδηψού το 1964.

Σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1982 – 1987).

Το 1993 αναγορεύτηκε διδάκτορας δημοσίου δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Είναι δικηγόρος Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Δίδαξε στα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Πειραιώς.

Διετέλεσε ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών (1996 – 1999) και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2010 – 2011).

Πρόεδρος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα» (2011 – σήμερα).

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΤΑΜΕ «Ανδρέας Παπανδρέου» (2012 – σήμερα).

Παντρεμένος από το 1990 με τη διδάκτορα Οικονομικών Επιστημών Δάφνη Μαρίνα Παπαδοπούλου. Έχουν δύο κόρες, την Ίριδα (1994) και τη Θέμιδα (1998).

Γνωρίζει γερμανικά και αγγλικά.

*

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ:

1) Chancengleichheit der politischen Parteien in Griechenland. Eine Analyse der griechischen Rechtsprechung unter vergleichender Beruecksichtigung des deutschen Rechts, (ΙσότηταευκαιριώντωνπολιτικώνκομμάτωνστηνΕλλάδα. Μια ανάλυση της ελληνικής νομολογίας με συγκριτικές αναφορές στο γερμανικό Δίκαιο) εκδόσεις Nomos, Baden-Baden 1994. Η διδακτορική διατριβή εκδόθηκε από τον καθηγητή Δημήτρη Θ. Τσάτσο, διευθυντή του "Ινστιτούτου για το γερμανικό και ευρωπαϊκό Δίκαιο των πολιτικών κομμάτων" του Πανεπιστημίου του Hagen,  στα πλαίσια της σειράς "Μονογραφίες για το Δίκαιο των πολιτικών κομμάτων", εκδόσεις Nomosverlag.

2) O Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1994 (από κοινού με τον καθηγητή Ον. Φαρμακίδη και τη Δάφνη Παπαδοπούλου).

3) Η συνταγματική αρχή της ισότητας ευκαιριών των πολιτικών κομμάτων στο Γερμανικό και στο Ελληνικό Δίκαιο, περ. Το Σύνταγμα, τ. 20 (1994), σελ. 69 επ. (με επιστημονική επιτροπή)

4) Η πρόσφατη απόφαση του Β' Τμήματος του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, περ. Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση 15-16 (1993), σελ.30 επ. (με επιστημονική επιτροπή)

5) Η Τουρκία και ο Ισλαμικός Κόσμος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, περ. Στρατιωτική Επιθεώρηση, Ιουλ.-Αυγ. 1994, σελ. 6 επ.

7) Συμμετοχή στην έκδοση του 7ου Επιτελικού Γραφείου του ΓΕΣ με θέμα: “Το Δίκαιο της Θάλασσας και η ελληνοτουρκική διαφορά στο Αιγαίο”, Αθήνα 1994

8) The new statute of the Hellenic ministry of foreign affairs, στο: “Thesis”: A journal of foreign affairs policy, Volume II, Issue Nr. 1, 1998, σελ. 31.

9) Η θεσμική συγκρότηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών, 1999 (από κοινού με τον καθηγητή Κώστα Ζώρα).

10) Διοίκηση και Οργάνωση της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής, εκ. Μυτιληναίος, Πειραιάς 2000 (εγχειρίδιο – πανεπιστημιακές παραδόσεις).

11) Το Δημόσιο Δίκαιο της Εξωτερικής Πολιτικής: Συσχετισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατικών λειτουργιών. Η εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, στον Τιμητικό Τόμο του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τον αείμνηστο Καθηγητή Δημήτριο Κοδοσάκη, (με επιστημονική επιτροπή).

13) Εθνική Ασφάλεια και Διαχείριση Κρίσεων, στο: Παπαστάμκος, Γ. - Γκίκας, Β. - Λιάκουρας, Π.: Εθνική και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Διαχείριση Κρίσεων, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2002

14) Παγκοσμιοποίηση και Εθνική Ασφάλεια: Η θεσμική διάσταση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2002

15) Συνταγματισμός και Εξωτερική Πολιτική, στο: Ελληνική Δικαιοσύνη, τεύχος 6 (2002), σελ. 1580 επ., (με επιστημονική επιτροπή)

16) Η θεσμική συγκρότηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής: Εγχειρίδιο δικαίου και θεσμών εξωτερικής πολιτικής, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2002 (από κοινού με τον αν. καθηγητή Κώστα Ζώρα).

17) Καθορισμός και εφαρμογή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, στο: Τσάκωνας, Π. (επιμ.): Σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική: Μια συνολική προσέγγιση, 2003, Τομ. 1ος, σελ. 47 επ.

18) Η γλωσσομάθεια ως τυπικό προσόν και ως δεξιότητα στην ελληνική διπλωματία, στον Τιμητικό Τόμο του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τον Καθηγητή Απόστολο Λάζαρη (από κοινού με τον Χαράλαμπο Γκούσιο), (με επιστημονική επιτροπή)

19) Εξωτερική Πολιτική και Πόλεμος στο Σύνταγμα Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ: Η περίπτωση του Ιράκ, στο: ΕΛΙΑΜΕΠ: Ανασκόπηση 2003, (με επιστημονική επιτροπή)

20) Η Εξωτερική Αρμοδιότητα και η νομική θεμελίωση των εξωτερικών υποθέσεων του κράτους, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2004

21) Το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Αυτορρυθμιστική συναίνεση και «κοινοβουλευτικοποίηση» του ελληνικού συστήματος εξωτερικής αρμοδιότητας, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2004

22) Η Εξωτερική Αρμοδιότητα και το ευρωατλαντικό πλαίσιο ασφαλείας: η αντίληψη για ένα νέο «Ατλαντισμό», στο ΕΛΙΑΜΕΠ Ανασκόπηση 2004 (με επιστημονική επιτροπή)

23) Δίκαιο και Θεσμοί της Εξωτερικής Πολιτικής. Το ελληνικό σύστημα Εξωτερικής Αρμοδιότητας, Εκδ. Σταμούλη 2005 (εγχειρίδιο)

24) Εξωτερική Πολιτική και ΜΜΕ, στο συλλογικό τόμο: Γκίκας, Β. - Παπακωνσταντίνου, Α. - Προκάκης, Κ.: Επικοινωνιακή Διπλωματία, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2005

25) Η κύρωση των διεθνών συνθηκών, ως ρυθμιστικό αντικείμενο της εξωτερικής αρμοδιότητας, στο συλλογικό τόμο: Γκίκας, Β. - Λιάκουρας, Π.: Η Κύρωση των Διεθνών Συνθηκών στο Σύγχρονο Δημοκρατικό Κράτος: Η Άποψη του Εθνικού και του Διεθνούς Δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2005

26) Εθνογένεση και κυριαρχία στην εποχή των ανθρωπιστικών επεμβάσεων: Η περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2005

27) Η συνταγματική αρχή της διεθνούς ειρήνης του κράτους και η εκτέλεση κατά αλλοδαπού δημοσίου, στο: Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τομ. 49 (2005), σελ. 485 – 496 (με επιστημονική επιτροπή)

28) «Δημοκρατική νομιμοποίηση και ΜΜΕ στο θεσμικό όριο της διάκρισης μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού», στο Ζώρας, Κ. – Παναγιωταρέα, Α. – Ποταμιάνος, Δ. – Σπουρδαλάκης, Μ.: «Δημοκρατία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης», Εκδ. Α.Α. Λιβάνη 2011

29) Σύγχρονη δημοκρατική διακυβέρνηση και διεθνές περιβάλλον: Η προσέγγιση της κοινωνιολογίας των εθνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών (πανεπιστημιακές παραδόσεις).

30) Κοινωνιολογία των θεσμών της εθνικής και διεθνούς διακυβέρνησης (πανεπιστημιακές παραδόσεις).

31) Πως παρακμάζουν τα κόμματα εξουσίας; Μελέτη για την εκλογική κατάρρευση και την πολιτική συρρίκνωση του Εργατικού Κόμματος του Κράτους του Ισραήλ.

gkikas-epistoli

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers