Οι θέσεις μας

Αγαπητές κι αγαπητοί συνάδελφοι,

Στο προεκλογικό πρόγραμμα της παράταξής μας του έτους 2014, είχαμε προτείνει και χάριν της στήριξης σας ώστε να γίνει πραγματικότητα η συμμετοχή μας στην Διοίκηση του ΔΣΑ, επεξεργαστήκαμε και κατορθώσαμε να υλοποιηθούν:

 1. Πρόγραμμα εθελοντικής ομαδικής Ασφάλισης ευρείας νοσοκομειακής νοσηλείας για τους δικηγόρους και τα προστατευόμενα μέλη τους (ένταξη χωρίς προηγούμενο ιατρικό έλεγχο και δυνατότητα συνέχισης ως ατομικού)
 2. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΔ) με παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης από ασφαλιστικό και φορολογικό σύμβουλο. ( τόσο ηλεκτρονικά, όσο και σε συναντήσεις σε καθορισμένες ημέρες και ώρες στον ΔΣΑ και ΤΝ).
 3. Επέκταση του ΚΕΔ στην έκδοση πιστοποιητικών από τις γραμματείες των Δικαστηρίων κατόπιν αιτήματος που υποβάλει ο δικηγόρος στον ΔΣΑ.
 4. Εκπτωτικό Πρόγραμμα για δικηγόρους, με δεκάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες (ιατρούς, μηχανικούς κλπ) που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες με σημαντικές εκπτώσεις (ανηρτημένο και διαρκώς ανανεωμένο στο siteτου ΔΣΑ).
 5. Πρόγραμμα Άσκησης Ασκουμένων δικηγόρων στον ΔΣΑ.
 6. Οργάνωση της λειτουργίας του Συλλόγου μας (ιδιαίτερα στο οικονομικό επίπεδο) με α) θέσπιση κανονισμού προμηθειών β) έλεγχο οικονομικών καταστάσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές γ) εκπόνηση προϋπολογισμών – απολογισμών δ) πρόσληψη Εσωτερικού Ελεγκτή, με γνώμονα την μέσα από αυστηρό έλεγχο μείωση των δαπανών και εξοικονόμηση πόρων.
 7. Μείωση ετήσιας συνδρομής στον ΔΣΑ για όσους λαμβάνουν ηλεκτρονικά το ΝΟΒ και ΚΝΟΒ.
 8. Εξορθολογισμός δαπανών του ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ . Μείωση λειτουργικών δαπανών με ανταποδοτικό χαρακτήρα. Βιωσιμότητα: Για πρώτη φορά το κέντρο έχει εξασφαλίσει την οικονομική του βιωσιμότητα χωρίς να απαιτείται η οικονομική ενίσχυση του από τον ΔΣΑ.  Νέα προγράμματα σπουδών με μειωμένο κόστος.
 • Αναβάθμιση θεσμού διαμεσολάβησης
 • Αξιοποίηση διαμεσολαβητών με το Νόμο 4469/17

Η παρουσία της Παράταξής μας με τους δύο εκλεγμένους συμβούλους μας σε ΟΛΑ τα ΔΣ του ΔΣΑ, οι παρεμβάσεις και οι προτάσεις μας σε όλα τα θέματα, θεσμικά και τρέχοντα, σύμφωνα και με το προεκλογικό μας πρόγραμμα επεδίωκαν πάντα να αποτελούν την έκφραση της πλειοψηφίας του δικηγορικού σώματος. Το πρόγραμμα, τις ιδέες το όραμα μας για το διάστημα 2018-2022, μέσα από ρεαλιστικά σχέδια και εφικτές λύσεις σας το παραθέτουμε και ζητάμε όχι μόνο την στήριξη σας στις εκλογές αλλά και να είστε μαζί μας κάθε φορά που θα επιχειρούμε να Βελτιώσουμε και να Εκσυγχρονίσουμε την Δικηγορία… στην Πράξη.


 

Θεσμικές Αλλαγές – Νομοθετικές Παρεμβάσεις :

Ασφάλιση – Πρόνοια

-          Θέσπιση ορθολογικού ασφαλιστικού συστήματος, βασισμένο α) στην αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με την επιβαλλόμενη εισφορά και β) της ανταποδοτικότητας. Κατάργηση των θεσπισμένων ασφαλιστικών εισφορών που αποτελούν «φόρο» και σε συνδυασμό με την φορολογία οδηγούν σε δήμευση του εισοδήματός μας. Στην περίπτωση που οι άνω εισφορές είναι συνδεδεμένες με το εισόδημα, το σύνολο των ασφαλιστικών και φορολογικών βαρών να έχει πλαφόν το περισσότερο 40% επί του καθαρού εισοδήματος.

-          Δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΝΠΙΔ), (ονομαστικοποίηση εισφοράς – κατάργηση 7%)

-          Προαιρετικός κλάδος εφάπαξ (κατάργηση 4%) με ταυτόχρονη διανομή αναλογικά των καταβληθέντων εισφορών.

-          Άμεση εκκαθάριση των επιδομάτων τοκετού – λοχείας, καθώς και των επιδομάτων βρεφονηπιακών σταθμών.

-          Άμεση έκδοση του κανονισμού ΕΦΚΑ ώστε να καταβληθούν τα επιδόματα που προβλέπονται από τον  Νόμο και στους έμμισθους δικηγόρους.

-          Ενιαία εφαρμογή του ασφαλιστικού Νόμου στους συνεργάτες δικηγόρους που απασχολούνται σε δικηγορικά γραφεία όσο και για τους συνεργάτες δικηγόρους που απασχολούνται σε δικηγορικές εταιρίες

-          Επαναφορά της βάσης υπολογισμού εισφορών όπως το 2017 ( δηλαδή χωρίς να υπολογίζονται οι εισφορές επί του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του προηγούμενου χρόνου πλέον των ασφαλιστικών εισφορών).

-          Ολική απαλλαγή της υποχρέωσης καταβολής εισφορών των συναδέλφων που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και περίοδο λοχείας, ή στο σύνολο κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών κατά τα άνω χρονικά διαστήματα, μέσω αξιοποίησης του αποθεματικού του ΟΑΕΔ (Ν.3896/2010).

-          Άμεση έκδοση της Υπουργικής απόφασης για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους ανέργους συναδέλφους από τον ΟΑΕΔ, στον οποίο καταβάλουμε εισφορά ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ!


 

Φορολογικά

 

-          Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για κύκλο εργασιών έως 25000,00 ευρώ ετησίως, άμεση πιλοτική μείωση του  από 24% στο 14% και κατάργηση της επιβολής Φ.Π.Α. στις δικηγορικές αμοιβές στη βάση του λειτουργηματικού χαρακτήρα των υπηρεσιών, δεδομένου ότι σήμερα η πρόσβαση στη δικαιοσύνη έχει καταστεί ιδιαίτερα ακριβή για τον πολίτη και εμποδίζεται ουσιαστικά η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή, του ΦΠΑ αποτελούντος σοβαρή επιβάρυνση.

-          Θέσπιση αφορολογήτου ορίου και στους ελεύθερους επαγγελματίες.

-          Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

-          Φορολογικά κίνητρα στους νέους δικηγόρους για ίδρυση δικηγορικών εταιρειών με μειωμένο σταθερό φορολογικό συντελεστή 10% για πέντε πρώτα έτη.

-          Συγκεκριμενοποίηση, απαρίθμηση και επέκταση των εκπιπτομένων επαγγελματικών δαπανών.


 

Δικαιοσύνη – Αμοιβές – Δικηγορική Ύλη 

 

  -          Επέκταση των εξωδικαστικών μορφών επίλυσης διαφορών, υποχρεωτικότητα διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένες διαδικασίες.(προστάδιο). Διατήρηση υποχρεωτικής παράστασης των διαδίκων με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

 -          Επέκταση της δυνατότητας εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών και στις Διοικητικές υποθέσεις.

 -          Μείωση του κόστους προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια, όπου το παράβολο σε πολλές περιπτώσεις (κυρίως φορολογικές) καθιστά απαγορευτική την πρόσβαση του πολίτη στην Δικαιοσύνη.

 -          Διασφάλιση του χαρακτήρα των Δικηγορικών Εταιριών, χωρίς κεφαλαιουχικό χαρακτήρα.

 -          Κατάργηση Μονομελών Συνθέσεων Εφετείων Κακουργημάτων. Επαναφορά όλων των Αρμοδιοτήτων στο Τριμελές

.-          Επαναφορά της αυτοπρόσωπης εμφάνισης στα Συμβούλια για την προσωρινή κράτηση.

 -          Διασφάλιση αμοιβής και συνθηκών εργασίας για τους συνεργάτες δικηγόρους με ειδική μνεία στον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος, και  προστασία τους αναφορικά με τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

 -          Επαναφορά ελαχίστων αμοιβών εμμίσθων δικηγόρων και όχι απλή εξομοίωσή τους με υπαλλήλους ΠΕ.

 -          Επαναφορά των αποζημιώσεων των εμμίσθων δικηγόρων στο προ του Ν.4093/2013 καθεστώς.

 -          Θέσπιση υποχρεωτικής αμοιβής – χρονοχρέωσης για τις υποθέσεις που δεν δύνανται να υπαχθούν στο άρθρα 63 του Κώδικα Δικηγόρων. Στη πράξη …


 

Θεσμική λειτουργία του ΔΣΑ:

Θεσμοθέτηση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ λειτουργίας ΔΣΑ – (Οργανόγραμμα).

Έχουμε εκπονήσει, προβλέποντας εκτός των άλλων τη δημιουργία Διεύθυνσης Επιστημονικού έργου ώστε να είμαστε πάντοτε άμεσοι και επαρκείς στις παρεμβάσεις μας στο Νομοθετικό έργο. Επιπλέον με αυτό τον τρόπο να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια του ΔΣΑ κυρίως προς τους ΔΣ των άλλων ευρωπαϊκών κρατών με στόχο την επικοινώνηση και συμπαράταξη τους στον αγώνα μας για την φορολογική και φοροασφαλιστική επίθεση που υφιστάμεθα.-        θεσμοθέτηση κανονισμού προσλήψεων στο ΔΣΑ κατά τα πρότυπα του ΑΣΕΠ.

 -        Λειτουργία ειδικής ιστοσελίδας κατά το πρότυπο “diaugeia”.Κάθε πράξη του προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ προκειμένου να παράγει έννομα αποτελέσματα να δημοσιεύεται και να αναρτάται στο διαδίκτυο.

 -          Δημιουργία τμήματος διαμεσολάβησης στον ΔΣΑ με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων για τον θέσμο.


 

Καθημερινότητα Συναδέλφων

 

-          Παροχή δυνατότητας δωρεάν φύλαξης των παιδιών των συναδέλφων, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (πχ παιδότοπο) πλησίον του Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου – Εφετείου κατά τις ώρες λειτουργίας των Δικαστηρίων.

-          Δημιουργία Βρεφονηπιακών σταθμώνκοντά στα Δικαστήρια για τα παιδιά των συναδέλφων. Συμμετοχή με βάση εισοδηματικά κριτήρια και επιδίωξη απόδοσης μέρους των εσόδων του ΤΑΧΔΙΚ για τον σκοπό αυτό.-          Λειτουργία τμήματος διασύνδεσης μελών του ΔΣΑ με την εργασία. Προτείνουμε πρόβλεψη στο siteτου ΔΣΑ για την καταχώρηση αγγελιών πχ για θέσεις ασκουμένων, συνεργασία δικηγόρων, εύρεση προσωπικού για δικηγορικά γραφεία κλπ.

-          Λειτουργία της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και επέκταση σε ηλεκτρονική παρακολούθηση των υποθέσεων σε όλα τα Δικαστήρια Αθηνών και Πειραιά. Έκπτωση και κράτηση υπέρ ΔΣΑ όταν επιλέγεται η ηλεκτρονική κατάθεση.

-          Ηλεκτρονική παρακολούθηση διαδικασίας (καθαρογραφή πρακτικών κλπ) σε πολιτικές και ποινικές υποθέσεις, ηλεκτρονική καταγραφή συνεδριάσεων και ηλεκτρονική παρακολούθηση εκθέματος.-          Διεκδίκηση για ένταξη των Δικηγόρων σε προγράμματα ΕΣΠΑ (ανακαίνιση γραφείου, αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού, λογισμικού). Επανέναρξη του θεσμού άσκησης στα Δικαστήρια μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

 -          Διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας στους δικηγόρους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με πάγια αντιμισθία (κατάλληλοι χώροι, & γραφεία, υποδομή) που να συνάδουν με την επαγγελματική και επιστημονική τους ιδιότητα.

-           Περιοδικός επιτόπιος έλεγχος από μέλη του ΔΣ του ΔΣΑ για τις συνθήκες εργασίας των εμμίσθων.

 -          Σύσταση στο ΔΣΑ επιτροπής για την παρακολούθηση των διαδικασιών των δικαστηρίων καθώς και έλεγχος για την τυχόν ανάρμοστη συμπεριφορά δικαστικών λειτουργών απέναντι σε συναδέλφους κατόπιν αναφορών .

 -        Άμεση εκκαθάριση του Μητρώου Δικηγόρων.

  -        Επέκταση του θεσμού LegalAid και σε Διοικητικές υποθέσεις

 -        Ταχύτερη εκκαθάριση των αμοιβών των συναδέλφων.

 -        Ηλεκτρονική ή δημόσια κλήρωση για τους δικηγόρους που επιθυμούν να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες των σωματείων ως δικ. αντιπρόσωποι. Επανακαθορισμός της αμοιβής τους και χαρακτηρισμός της ως αποζημίωσης.

  -        Υποχρεωτική θεσμική εκπροσώπηση των Δικηγόρων στις νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές με θέματα ευρύτερου νομικού ενδιαφέροντος.

 -        Ολοήμερη λειτουργία της βιβλιοθήκης.

 -        WiFi στα Δικαστήρια.

 -        Ομαδικό ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης

 -        Ενίσχυση Νομικής Υπηρεσίας ΔΣΑ ώστε

 1. Να υπάρχει δικηγόρος (κατά το πρότυπο του ΚΕΔ) για παροχή συμβουλών σε επαγγελματικά θέματα δικηγόρων, θέματα δεοντολογίας κλπ.
 2. Να υπάρχει συνεχώς έλεγχος και άμεση κίνηση των νομικών διαδικασιών όπου εντοπίζεται αντιποίηση επαγγέλματος.

-          Λειτουργία τμήματος στον ΔΣΑ χορηγιών υπέρ του Συλλόγου, των οποίων τα έσοδα θα πιστώνονται στη Διεύθυνση Επιστημονικού Έργου για την κάλυψη Επιστημονικών Συνεδρίων που θα διοργανώνει ο ίδιος ο ΔΣΑ.

 -          Συνεργασία των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος με αυτές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΕΕ), προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στους Ασκούμενους Δικηγόρους να πραγματοποιούν μέρος της Άσκησης τους σε ευρωπαϊκά Δικηγορικά Γραφεία/Εταιρίες.

 -          Χορήγηση στους Ασκούμενους και Νέους Δικηγόρους σχετικών αδειών που θα επιτρέπουν σ’ αυτούς την παρακολούθηση εκδηλώσεων και την επίσκεψη σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος χωρίς την καταβολή ή την καταβολή μειωμένου αντιτίμου.

 -          Εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Δικαστηρίων. Δημιουργία ειδικών χώρων υγιεινής (WC) αποκλειστικά για δικηγόρους. 


logo

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers