Νέα απόφαση του ΙΚΑ για τις αμοιβές των συνεργαζόμενων δικηγόρων

Με την 104 απόφαση του, το Δ.Σ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, τροποποίησε προηγούμενη απόφαση του σχετικά με το αμοιβολόγιο των κατά περίπτωση απασχολουμένων δικηγόρων του Ταμείου.

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία(με μειοψηφία ενός μέλους), το ΙΚΑ προτίθεται να υπογράψει νέα συμφωνητικά με όλους τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, με τα οποία αυτοί θα αμείβονται για οποιαδήποτε διεκπεραιωθείσα διαδικαστική πράξη, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα 1 του Νέου Κώδικα Δικηγόρων(Ν.4194/2013) και τροποποιημένα ισχύει, με το ποσό που αναφέρεται στο εν λόγω Παράρτημα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Με την απόφαση αυτή, φαίνεται ότι το ΙΚΑ, δεν εμμένει πλέον στη σύμβαση που ζητούσε να υπογράψουν οι συνεργαζόμενοι με αυτό δικηγόροι και αποδέχεται, κατά αρχήν, την πάγια θέση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να εφαρμοσθεί το αυτονόητο, να τηρηθούν δηλαδή οι νόμιμες αμοιβές.

Για το θέμα αυτό άλλωστε, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ είχε αποφασίσει στις 30-4-2014 ομόφωνα, σύμφωνα και με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, την αποχή των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ μέχρι την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ του ΙΚΑ και των ανά υπόθεση δικηγόρων, που θα προβλέπουν ως αμοιβή των δικηγόρων αυτών τις νόμιμες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων. 

Στην επιτροπή διαπραγμάτευσης του ΔΣΑ για το ΙΚΑ, συμμετείχε ενεργά το στέλεχος της Σύγχρονης Δικηγορίας Μιχάλης Κ. Καλαντζόπουλος, μέλος ΔΣ ΔΣΑ, ο οποίος και συνέβαλε σε άλλη μια κατάκτηση του δικαιώματος αξιοπρεπούς εργασίας μας.

Η Σύγχρονη Δικηγορία είναι παρούσα σε όλους τους αγώνες, στο πλευρό του μαχόμενου συναδέλφου.

Διαβάστε εδώ τους αγώνες μας και τις κατακτήσεις μας μέσα στους τελευταίους 2 μήνες.

Eπισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της νέας απόφασης του ΙΚΑ. Συνημμένα αρχεία »apo_grafeio_nomikoy_symvoyloy_ika.pdf

Πληρωμές Δικαστικών Αντιπροσώπων

Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι μετά απο παρέμβαση του Προέδρου του ΔΣΑ κ. Αλεξανδρή, για όσους συναδέλφους συμμετείχαν στις εκλογές και κατέθεσαν εκ νέου τα δικαιολογητικά τους στο ΥΠΕΣ, καθώς έλειπαν σημαντικά έγγραφα (περίπου 700 κατόπιν σχετικής ενημέρωσης), οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014.

 

 

Σύγχρονη Δικηγορία

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!

Ενέργειες για την πληρωμή Δικαστικών Αντιπροσώπων

 

Το  Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ανακοινώνουν τα ακόλουθα σε σχέση με την πληρωμή των δικαιούχων αποζημίωσης (Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής, Αναπληρωτές αυτών, Γραμματείς και Διερμηνείς Εφορευτικών Επιτροπών) που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία της 18ης Μαΐου 2014 και της 25ης Μαΐου 2014 :

 

 
1.    Εκκρεμεί η πληρωμή 1200 δικαιούχων (Έφοροι – Δικαστικοί αντιπρόσωποι, Αναπληρωτές αυτών – Γραμματείς) οι οποίοι, καίτοι δικαιούνται πληρωμής, δεν έχουν συμπληρώσει το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού τους στην σχετική εφαρμογή της ΓΓΠΣ. Οι δικαιούχοι αυτοί, εφόσον προβούν στην ενέργεια αυτή, θα πληρωθούν άμεσα με πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του οποίου το ΙΒΑΝ θα δηλώσουν.
 
2.    Όσοι δικαιούχοι αποζημίωσης, χωρίς να εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση 1, δεν έχουν ακόμα πληρωθεί καθόλου, καλούνται να υποβάλλουν με FAX ή e-mail τα κάτωθι δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, συμπληρώνοντας ευκρινώς και υποχρεωτικά σε κάθε έντυπο τον ΑΦΜ τους, την εκλογική περιφέρεια και το εκλογικό τμήμα στο οποίο άσκησαν τα καθήκοντά τους:
                      I.         Οι Τακτικοί Δικαστικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι άσκησαν τα καθήκοντά τους και τις 2 Κυριακές θα υποβάλλουν τις αποδείξεις παράδοσης των εκλογικών σάκων (και για τις 2 Κυριακές)
                    II.        Οι Αναπληρωτές Δικαστικοί Αντιπρόσωποι οι οποίοι δεν άσκησαν καθήκοντα Τακτικού Δικαστικού Αντιπροσώπου θα υποβάλλουν τη βεβαίωση του οικείου εφόρου στην οποία αναφέρονται οι ημέρες που είχαν τεθεί στη διάθεσή του. Εξυπακούεται ότι οι εν λόγω δικαιούχοι δεν αναγράφουν στα δικαιολογητικά που θα αποστείλουν εκλογικό τμήμα.
                   III.        Οι Αναπληρωτές Δικαστικοί Αντιπρόσωποι που άσκησαν καθήκοντα τακτικού Αντιπροσώπου θα υποβάλλουν τις αποδείξεις παράδοσης των εκλογικών σάκων (για όσες Κυριακές άσκησαν καθήκοντα τακτικού Αντιπροσώπου) και το έγγραφο  διορισμού τους από τον Έφορο στο οικείο εκλογικό τμήμα.
                  IV.        Οι Γραμματείς των Εφορευτικών Επιτροπών και οι Διερμηνείς θα υποβάλλουν τις εκδοθείσες από την Εφορευτική Επιτροπή ή από τον αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής βεβαιώσεις εκτέλεσης των καθηκόντων τους (μία για κάθε Κυριακή). Διευκρινίζεται ότι όσοι εξ αυτών άσκησαν καθήκοντα μόνο μία από τις δύο Κυριακές θα υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση για την αντίστοιχη ημέρα ψηφοφορίας και μόνο.
 
Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει, κατ’ επιλογή των ενδιαφερομένων, αποκλειστικά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
1.    Με αποστολή φαξ στους αριθμούς:
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 1 & 2: 213 136 1611
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 3 & 4 : 213 136 1618
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 5 & 6 : 213 136 1620
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 7 & 8 : 213 136 1637
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 9 & 0 : 213 136  1649
ή
2.    Με σάρωση (σκανάρισμα) των δικαιολογητικών  και αποστολή τους με email στη διεύθυνση pld@ypes.gr Τα σαρωμένα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα.
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχύτερη διεκπεραίωση των ανωτέρω εκκρεμοτήτων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιλέξουν έναν μόνον από τους δύο ανωτέρω τρόπους αποστολής και να μην εκτελούν πολλαπλές αποστολές.
 
3. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι για τους δικαιούχους στους οποίους  έχει καταβληθεί τμήμα μόνο της δικαιούμενης αποζημίωσης, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

 

Πρωτοβουλίες Σύγχρονης Δικηγορίας, Συνέχιση Άσκησης σε Δικαστήρια

sdbanner
 

Μετα την επιτυχή πρωτοβουλία και προσπάθεια των μέλων της Σύγχρονης Δικηγορίας Μιχάλη Καλαντζόπουλου, Μέλους ΔΣ του ΔΣΑ και της Κυριακής Σταμαδιάνου, Προέδρου της ΕΑΝΔΑ σχετικά με την επίλυση του ζητήματος της άδικης φορολόγησης των Ασκουμένων Δικηγόρων και την έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου για αυτούς, σήμερα 28/7/2014, σε συνέχεια πολύμηνων προσωπικών προσπαθειών των δύο στελεχών μας και σε συνεργασία με τον κ. Νικόλαο Κανελλόπουλο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το Πρόγραμμα Άσκησης στα Δικαστήρια θα συνεχιστεί και το Σεπτέμβριο του 2014, παρά την ξαφνική έλλειψη κονδυλίων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, ενώ γίνονται συντονισμένες προσπάθειες, για να ενταχθεί στο Νέο ΕΣΠΑ 2014-2019. Ας σημειωθεί ότι ο θεσμός της Άσκησης στα Δικαστήρια αποτελεί έμπνευση και θεσμικό επίτευμα του στελέχους μας της Σύγχρονης Δικηγορίας, πρώην Προέδρου της ΕΑΝΔΑ και σημερινού Μέλος ΔΣ του ΔΣΑ, Μιχάλη Καλαντζόπουλου. 

 

Σύγχρονη Δικηγορία 

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!

Εγκύκλιος Φορολόγησης Ασκουμένων Δικηγόρων

Αγαπητοί συνάδελφοι δημοσιεύθηκε σήμερα η υπ. αριθμ. Πρωτ.:Δ12Α 1109224 ΕΞ 2014/24-6-14 Εγκύκλιος απο την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με το θέμα της φορολόγησης των ασκουμένων Δικηγόρων και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν άμεσα όσον αφορά την φορολογική τους δήλωση.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το κείμενο της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων και
σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα
(Ν. 2238/1994)

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας,
αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα
οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα,
συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με
οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή
προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται
από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.
2. Περαιτέρω με τη διάταξη του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου
1 του άρθρου 45 ν. 2238/1994, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του
άρθρου 1 του Ν. 4110/2013 και ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το
οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013), ορίζεται ότι ως εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο
επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, τα οποία
λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και
(β) τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες, δεν
υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος
από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα (1) από
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 και 4 του
Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4193/2013) ορίζεται ότι εκείνος που ενδιαφέρεται
να εγγραφεί ως ασκούμενος δικηγόρος πρέπει, μέσα σε εύλογο χρόνο από τη
λήψη του πτυχίου του, να καταθέσει αίτηση για την εγγραφή του ως
ασκούμενος δικηγόρος στον Πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου, στην
περιφέρεια του οποίου επιθυμεί να ασκηθεί, συνυποβάλλοντας και βεβαίωση
έναρξης άσκησης από τον δικηγόρο στον οποίο ασκείται. Η άσκηση αρχίζει με
την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του
Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου άσκησης. Η ιδιότητα του ασκουμένου
διατηρείται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της άσκησης και την
επιτυχή συμμετοχή του στις σχετικές δοκιμασίες και μέχρι τον επακόλουθο
διορισμό του ως δικηγόρου. Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ως
άνω Κώδικα ορίζεται ότι η άσκηση είναι 18μηνη και γίνεται σε δικηγόρο με
δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο καθώς και σε
δικηγορικές εταιρείες, στις οποίες συμμετέχουν δικηγόροι με την προηγούμενη
ικανότητα παράστασης ενώ κατ’ εξαίρεση, σε Δικηγορικούς Συλλόγους που
δεν εδρεύουν στην έδρα Εφετείων, η άσκηση μπορεί να γίνει και σε δικηγόρο
με δικαίωμα παράστασης στο Πρωτοδικείο, ο οποίος έχει τουλάχιστον
πενταετή υπηρεσία. Επιπλέον, η άσκηση μπορεί να γίνει και στην κεντρική
υπηρεσία ή σε γραφείο νομικού συμβούλου ή σε δικαστικό γραφείο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθώς επίσης και σε νομικές υπηρεσίες
των δημόσιων υπηρεσιών και των ανεξάρτητων αρχών, στα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου (ΝΠΠΔ) και Οργανισμών και γενικά σε νομικές υπηρεσίες
των δημόσιων υπηρεσιών. Επίσης, άσκηση επιτρέπεται να γίνει, ολικά ή
μερικά, στις υπηρεσίες των Δικηγορικών Συλλόγων και στην ειδική νομική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, η σχετική δε αμοιβή των ασκουμένων βαρύνει τους οικείους
φορείς. Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι (6) μηνών μπορεί να γίνει στη
γραμματεία πολιτικού και διοικητικού εφετείου ή πρωτοδικείου ή της
αντίστοιχης εισαγγελίας ή του ειρηνοδικείου της έδρας του Δικηγορικού
Συλλόγου, στον οποίο έχει εγγραφεί ο ασκούμενος, καθώς και στο Συμβούλιο
της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη γενική
επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε περίπτωση
αδυναμίας του ενδιαφερομένου να βρει θέση για την άσκησή του, μεριμνά
σχετικά ο Πρόεδρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Τέλος, σύμφωνα με
τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων, η
αμοιβή των ασκουμένων δικηγόρων καθορίζεται με διάταξη τυπικού νόμου,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με τις πιο πάνω διατάξεις του ίδιου άρθρου.
4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για την απόκτηση της άδειας άσκησης
της δικηγορικής ιδιότητας είναι απαραίτητη εκ του νόμου η προηγούμενη
πραγματοποίηση 18μηνης άσκησης σε ένα από τα οριζόμενα στο νόμο
πρόσωπα. Οι ασκούμενοι δικηγόροι, καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης, την
οποία πραγματοποιούν σε δικηγορικά γραφεία ή σε άλλους δικηγόρους ή σε
νομικά τμήματα επιχειρήσεων ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και
Οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων και του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους και δικαστηρίων όλων των βαθμίδων) και γενικά σε νομικά τμήματα
των δημοσίων υπηρεσιών, βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανωτέρω, οι οποίοι
ορίζουν τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών
τους. Επομένως, οι παρεχόμενες από τους ασκούμενους δικηγόρους
υπηρεσίες προσιδιάζουν με αυτές από εξαρτημένη εργασία. Περαιτέρω, οι
ασκούμενοι δικηγόροι λαμβάνουν κατά το διάστημα της άσκησής τους αμοιβή,
η οποία τους χορηγείται περιοδικά (συνήθως κάθε μήνα) για τις υπηρεσίες
που παρέχουν.
5. Ανάλογη εργασιακή σχέση και περιοδικότητα ως προς την καταβολή
της αμοιβής υφίσταται και στην περίπτωση σπουδαστών, όπως είναι και οι
σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο
επάγγελμα είτε σε υπηρεσίες του Δημοσίου είτε σε επιχειρήσεις και οι οποίοι
τελούν επίσης υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο των υπηρεσιών και των
επιχειρήσεων όπου απασχολούνται. 6. Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται δεκτό ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν
τόσο οι ασκούμενοι δικηγόροι όσο και οι σπουδαστές, που πραγματοποιούν
πρακτική άσκηση, κατά το διάστημα της άσκησης, φορολογούνται με την
κλίμακα της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 για τη χρήση
του 2013 (κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων).

Επομένως, τα πρόσωπα που
εμπίπτουν στις δύο αυτές κατηγορίες (ασκούμενοι δικηγόροι και σπουδαστές)
και έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αρχική φορολογική τους δήλωση για τη
χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) μπορούν να υποβάλουν χειρόγραφα
τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αίτησή τους στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση σύμφωνα με τα
ανωτέρω.

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers