Ανάλυση σχετικά με τις αλλαγές στον ΚΠΟΛΔ και το Δημοψήφισμα των Δικηγόρων

logoΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

 ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Του Κώστα Καρέτσου, Δικηγόρου Αθηνών, μέλους Δ.Σ. της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, Στελέχους «Σύγχρονης Δικηγορίας»

Είναι σαφές ότι γίνεται προσπάθεια με το νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης να επιταχυνθεί η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης. Κατ΄αυτόν τον τρόπο ο πολίτης θα νιώσει ξανά ότι μπορεί να βρει λύσεις στα προβλήματά του σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα αποκαθιστώντας έτσι μέρος της τρωθείσας αξιοπιστίας του θεσμού της δικαιοσύνης καθώς το περί δικαίου αίσθημα έχει αμφισβητηθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό εδώ και αρκετά χρόνια.

Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση να εκδικάζονται οι υποθέσεις τακτικής διαδικασίας εντός 160 ημερών από την κατάθεση της αγωγής.

Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η ενοποίηση των ειδικών διαδικασιών: α) οικογένεια – γάμος – ελεύθερη συμβίωση β) περιουσιακές διαφορές  γ) διαταγές

Το ζήτημα όμως δεν είναι τόσο απλό καθώς όπως προκύπτει από την μελέτη του νομοσχεδίου ναι μεν υπάρχουν διατάξεις που επιτυγχάνουν τον ως άνω στόχο όμως ο σκοπός της ανεύρεσης της ουσιαστικής αλήθειας περιέρχεται κατά νομοθετική επιλογή σε δεύτερη μοίρα.

Τα θεμελιώδη ζητήματα που αλλάζουν ριζικά όλο το πλαίσιο του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι α) η κατάργηση της «εμμάρτυρης απόδειξης» στην τακτική διαδικασία, β) η κατάργηση του Εισηγητή στον Άρειο Πάγο και γ) οι διατάξεις αναφορικά με την αναγκαστική εκτέλεση.

Α) Εμμάρτυρη απόδειξη

Με βάση το τεθέν σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο καταργείται ο θεσμός της εξέτασης των μαρτύρων στην τακτική διαδικασία και προκρίνονται αντ΄αυτού οι ένορκες βεβαιώσεις ως αποδεικτικό μέσο. Οι ένορκες βεβαιώσεις έχουν ελάχιστη αποδεικτική αξία σε σχέση με μια μαρτυρική κατάθεση και με αυτόν τον τρόπο απαξιώνονται τα θεμελιώδη δικαιώματα της υπεράσπισης και της αντιδικίας, καταστρατηγούνται ταυτόχρονα οι αρχές της αμεσότητας και της προφορικότητας της πολιτικής δίκης. Άλλωστε, η συζήτηση στο ακροατήριο ως δικονομικός τύπος αποτελούσε πάντοτε ασφαλιστική δικλείδα για την αποτροπή αυθαιρεσιών και την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου. Ακόμα και η πρόβλεψη μαρτυρικών καταθέσεων στην δεύτερη συζήτηση αν και θα μπορούσε να ισχυριστεί ο καλοπροαίρετος τρίτος ότι τίθεται ως εχέγγυο για την ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης, εντούτοις η συζήτηση προβλέπεται να διεξάγεται ενώπιον του Εισηγητή και όχι όλης της σύνθεσης του δικαστηρίου. Παρατηρείται επομένως ότι επιτελείται καταστρατήγηση της έννοιας της «διάσκεψης του δικαστηρίου» και αυτής του «φυσικού δικαστή» αρχών θεμελιωδών του δικαιϊκού μας συστήματος.

Β) Κατάργηση του Εισηγητή στον Άρειο Πάγο

Κρίνεται μη σωστή, καθώς η ύπαρξη του ανωτέρω θεσμού υπηρετεί την ορθή απονομή δικαιοσύνης και διασφαλίζει στους διαδίκους το δικαίωμα υπεράσπισης καθώς και την ισότητα των όπλων. Στο δικό μας δίκαιο δεν τίθεται θέμα προσβολής της ισότητας των όπλων καθώς η εισήγηση γίνεται γνωστή σε όλους και μάλιστα 8 ημέρες πριν από την συζήτηση. Με τις προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται ότι ο Α.Π. αυτεπάγγελτα θα εξετάζει τους λόγους αναίρεσης κάτι που είναι της αρμοδιότητας του  εισηγητή. Επομένως ο αναιρεσίβλητος θα δικάζεται χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα να αναπτύσσει τις απόψεις του και να υπερασπίζεται τον εαυτό του ως προς τους λόγους αυτούς.

Γ) Αναγκαστική εκτέλεση

Η ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 933 ΚΠολΔ) ορίζεται ότι θα δικάζεται από το Ειρηνοδικείο ή το Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε 60 ημέρες από την κατάθεσή της κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων χωρίς δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων. Ελλοχεύει συνεπώς κίνδυνος σειράς πλειστηριασμών χωρίς τις εγγυήσεις της πλήρους διερεύνησης και απόδειξης των ισχυρισμών και χωρίς την δυνατότητα προσφυγής σε ανώτερο και κατά τεκμήριο εμπειρότερο δικαστήριο.

Επανακαθορίζεται επίσης η σειρά κατάταξης των δανειστών στον πίνακα γενικών προνομίων που έχει ως αποτέλεσμα να ευνοούνται αποκλειστικά οι Τράπεζες σε βάρος κάθε άλλου δανειστή συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Περαιτέρω οι Τράπεζες αποκτούν συμμετοχή στην διανομή του πλειστηριάσματος ακόμα και με την προσημείωση υποθήκης, χωρίς να είναι αναγκασμένες να την τρέψουν σε υποθήκη. Επιπλέον το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία με τον επανακαθορισμό των προνομίων είναι πρόδηλο ότι θα στερηθούν έσοδα, οπότε σύμφωνα με την μνημονιακή λογική θα αναζητηθούν ισοδύναμα από τους Έλληνες φορολογούμενους.   

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στις Τράπεζες να αναγγέλλονται πριν τον πλειστηριασμό. Με αυτόν τον τρόπο και τα υπόλοιπα Τραπεζικά ιδρύματα ή οι δανειστές θα αναγκαστούν να καταγγείλουν και τις λοιπές δανειακές συμβάσεις του ίδιου οφειλέτη, προκειμένου να συμμετάσχουν στην διανομή του πλειστηριάσματος.

Συμπερασματικά:

Γίνεται προσπάθεια μέσω της αλλαγής του ΚΠολΔ να λυθούν ζητήματα αναφορικά με την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Παρόλα αυτά τόσο η κατάργηση της εμμάρτυρης απόδειξης όσο και η κατάργηση του θεσμού του Εισηγητή στον Άρειο Πάγο αν και μπορεί να στοχεύουν στην επίτευξη του ως άνω σκοπού, ωστόσο καταστρατηγούν θεμελιώδεις αρχές του δικαιϊκού μας συστήματος όπως αναλυτικά επεξηγήθηκε ανωτέρω.

Από την άλλη πλευρά, οι προτεινόμενες διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση κρίνονται «φωτογραφικές» για τα Τραπεζικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης δεν μπορεί να επιτυγχάνεται έναντι οποιουδήποτε τιμήματος, καθώς στην περίοδο του μνημονίου και της οικονομικής κρίσης τα θεμελιώδη δικαιώματα των οφειλετών κρίνεται επιβεβλημένο να προασπίζονται και να μην επιτελούνται προσπάθειες καταστρατήγησης τους με προκάλυμμα την μεταρρύθμιση του ΚΠολΔ που έχουν ανάγκη οι πολίτες αλλά και ο κλάδος.

Με βάση τα ανωτέρω η απόφαση του Δ.Σ.Α. που επικύρωσε την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για αποχή από 25.11 έως και 3.12 κρίνεται αναγκαία. Επιπρόσθετα, οφείλουμε να συνυπολογίσουμε ότι η αλλαγή ενός κορυφαίου νομοθετήματος όπως αυτή του ΚΠολΔ δεν μπορεί να συντελείται ερήμην του επιστημονικού κόσμου της χώρας και δη των δικηγορικών συλλόγων.

Για τους λόγους αυτούς κάθε συνάδελφος ξεχωριστά οφείλει να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη για τα τεκταινόμενα στον κλάδο και όλοι μαζί να συμμετάσχουμε μαζικά στο δημοψήφισμα στις 2 και 3 του Δεκέμβρη στον Δικηγορικό Σύλλογο.

Δημοψήφισμα Δικηγόρων - Πρόσκληση - Επιλογές

 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

          Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών,  μετά την απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου στις 22/11/2014,  καλεί τα μέλη του όπως συμμετάσχουν στο ανωτέρω δημοψήφισμα, το οποίο θα διεξαχθεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014 από τις 7 π.μ μέχρι τις 7 μ.μ, στα γραφεία του Συλλόγου, Ακαδημίας 60.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α                        Η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ.Α

Βασίλειος Αλεξανδρής                                 Χριστίνα Κουντούρη


 

 Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για το δημοψήφισμα των Δικηγόρων

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που συνεδρίασε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, εξειδίκευσε την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για την διεξαγωγή πανελλαδικού δημοψηφίσματος των Δικηγόρων, σχετικά με το νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και την μορφή των κινητοποιήσεων του Δικηγορικού Σώματος.

Συγκεκριμένα, η Συντονιστική Επιτροπή διατύπωσε τα ερωτήματα που θα τεθούν στη κρίση των Δικηγόρων κατά το δημοψήφισμα που θα διενεργηθεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014  σε όλους του Δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.

Οι Δικηγόροι καλούνται να απαντήσουν εάν αποδέχονται ή όχι το νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας υπό την μορφή που το κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στην περίπτωση που απαντήσουν «όχι», έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν την θέση τους σχετικά με το είδος των κινητοποιήσεων που προτιμούν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση της Συντονιστικής, Επιτροπής, στη ψηφοφορία θα υπάρχουν τρία ψηφοδέλτια: Ένα υπέρ του νομοσχεδίου(με την λέξη ΝΑΙ), ένα κατά του νομοσχεδίου(με την λέξη ΟΧΙ) και ένα λευκό ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο του «ΟΧΙ», οι Δικηγόροι καλούνται επίσης να απαντήσουν επί δύο ερωτημάτων που αφορούν τη μορφή των περαιτέρω κινητοποιήσεων τους και συγκεκριμένα: α) «αποχή διαρκείας,  β) «αποχή περιορισμένης διάρκειας ή στοχευμένη».

Η Συντονιστική εξέλεξε επίσης Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη της εκλογικής διαδικασίας . Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Βασίλη Αλεξανδρή, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Γ. Σταματογιάννη και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας,  Λάμπρο Γκάνη.

Αποχή Δικηγόρων ΔΣΑ από 25/11 εως 3/12 - Διενέργεια Δημοψηφίσματος 2-3/12

Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι αποφασίστηκε από το ΔΣ του ΔΣΑ στην σημερινή του συνεδρίαση της 22ας Νοεμβρίου 2014, η επικύρωση της απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων με αποχή των Δικηγόρων του ΔΣΑ απο τα καθήκοντα τους από την Τρίτη 25/11 εως την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου. Παράλληλα αποφασίστηκε η διένεργεια Δημοψηφίσματος ΜΕ ΚΑΛΠΗ και δικαίωμα συμμετοχής όλων των Δικηγόρων του ΔΣΑ από την Τρίτη 2 έως και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου. Συνεπώς αυτήν την  Δευτέρα 24/11 δεν θα υπάρχει κώλυμα παράστασης Δικηγόρων σε διαδικαστικές πράξεις.

Κλείσιμο φακέλων κατά την διάρκεια της αποχής 25/11 εως 3/12

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΕ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΦΕΤΕΙΟ

►Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, το κλείσιμο των φακέλων, λόγω της πανελλαδικής αποχής των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους από 25/11 έως 3/12/2014, για τις υποθέσεις που δικάζονται 24 και 25/11/2014 θα γίνει στις 5-12-2014. Για τις λοιπές υποθέσεις το κλείσιμο θα γίνει στις 8-12-2014

. ►Στο Εφετείο Αθηνών το κλείσιμο των φακέλων θα γίνει την 4-12-2014 έως τις 12 το μεσημέρι.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 3/12/2014 ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ (μετά την συζήτηση)

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Α) ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΣΥΖΗΤΗΣΗ                          ΠΙΝΑΚΙΑ                                                            ΚΛΕΙΣΙΜΟ

10/11/2014           ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ Αα και Ακ                  04/12/2014  8ήμερο

11/11/2014           ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ Γ και ΓΚ                      05/12/2014  8ήμερο 

12/11/2014           ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΤ                                      08/12/2014  8ήμερο 

13/11/2014           ΕΝΟΧΙΚΟ Η                                           09/12/2014  8ήμερο

17/11/2014           ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ Αα και Ακ                 11/12/2014  8ήμερο

18/11/2014           ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ Γ και ΓΚ                      12/12/2014  8ήμερο

Β) ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 3ΗΜΕΡΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.

Γ) ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΔΙΚΑΣΤΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ (3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ‘Η 8 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ) ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ.

Δ) ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ.

Απόφαση ολομέλειας - Αποχή Δικηγόρων 25/11 εως 5/12

Aγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι στην σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, αποφασίστηκε η ΑΠΟΧΗ των Δικηγόρων απο τα καθήκοντα τους ΑΠΌ 25/11  μέχρι 5/12 , οπότε και θα ξανασυνεδριάσει η Ολομέλεια για να καθορίσει την στάση της. Περαιτέρω αποφασίστηκε με Πρόταση του Προέδρου του ΔΣΑ, η διενέργεια Δημοψηφίσματος σε κάθε μεγάλο Δικηγορικό Σύλλογο στις 2-3 /12, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι Δικηγόροι και θα ψηφίζουν μεταξύ διαφορετικών πλαισίων συλλογικής αντίδρασης, στις αλλαγές του νέου ΚΠολΔ. Η απόφαση αυτή δεν ισχύει άμεσα για τα μέλη του ΔΣΑ αλλά θα συζητηθεί για επικύρωση στην αυριανή συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΣΑ.

Η διενέργεια Δημοψηφίσματος προβλέπεται στο άρθρο 138 του Κώδικα Δικηγόρων Ν 4194/13 όπου ορίζεται:

Άρθρο 138 Δημοψηφίσματα 

1. Για θέματα ιδιαίτερης και κρίσιμης σημασίας για το δικηγορικό λειτούργημα ή τη λειτουργία της δικαιοσύ­νης, με απόφαση των 2/3 των μελών της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων δύναται να προκηρυχθεί η διεξαγωγή πανελλαδικού δημοψηφίσμα­τος δικηγόρων με μυστική ψηφοφορία.

  1. Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας καλεί όλα τα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία με γενική πρόσκληση, που δημοσιεύ­εται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται σε προβεβλημένα σημεία των δικαστηρίων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ψηφοφορία ή και στην ιστοσελίδα της Ολομέ­λειας και των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται ο χρόνος και ο τόπος της ψηφοφορίας, καθώς και τα θέματα για τα οποία θα διεξαχθεί αυτή. Η Συντονιστική Επιτροπή και οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων έχουν την ευθύνη για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

3. Με απόφαση των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Δικηγορικού Συλλόγου, δύναται να προκηρυχθεί η διεξαγωγή δημοψηφίσματος δικηγόρων μελών του Συλλόγου αυτού (για τοπικά θέματα), με μυστική ψηφοφορία.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers