H κατάρρευση του ονείρου - Αρθρογραφία

Η κατάρρευση του ονείρου;

 

* Του Κουκοβίνου Δημοσθένη-Ραφαήλ

            Δεν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έμοιαζαν πιο απλά, πιο ιδεαλιστικά και εν τέλη πιο διαχειρίσιμα. Η θεσμοποίηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, η σύνδεση των πολιτών των κρατών μελών απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων και μέσω της αύξησης των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η προάσπιση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών μέσω της σύνταξης του Χάρτη (ή αλλιώς της Χάρτας) των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η προώθηση του κοινού νομίσματος – ονείρου, φαντάζουν, υπό το φως των σημερινών συγκοιριών, ζητήματα ασήμαντα, παρόλο που μόνο τέτοια δεν είναι.

             Η κατεύθυνση του δημοσίου διαλόγου αντιστράφηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση από προστάτης των αδυνάμων και προασπιστής των πολιτών σήμερα θεωρείται ο απόλυτος δυνάστης και εκμεταλλευτής των κρατών και των προσώπων. Μια μεταστροφή απόλυτη και εξαιρετικά απότομη για ένα πείραμα τόσο ελπιδοφόρο. Και μάλιστα μία χρονική περίοδο που οι προσπάθειες περαιτέρω ενοποίησης των κρατών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ενταθεί σε βαθμό όπου στον δημόσιο διάλογο είχε ενταχθεί η έννοια της ομοσπονδιοποίησης.

            Παρόλο που επί πενήντα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ενταγμένα κράτη μέλη δεν γνώρισαν τίποτα άλλο παρά ευημερία και ανάπτυξη, οι δύσκολες συγκυρίες της τελευταίας δεκαετίας έφεραν στο φως θεμελιακά προβλήματα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και ενώ η ευημερία των κρατών – μελών κατέρρεε και συνεχίζει να τίθεται σε κίνδυνο, τα προβλήματα οργάνωσης και δομής του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, των οποίων μέχρι τώρα δεν είχε προκύψει η ανάγκη αντιμετώπισής τους, καθίστανται σήμερα επιδεκτικά άμεσων λύσεων.

            Η διεθνής χρηματοοικονομική και αργότερα δημοσιονομική κρίση έφερε στο προσκήνιο την έλλειψη δημοσιονομικής και τραπεζικής ενοποίησης μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. Ενώ το σκεπτικό που είχε υιοθετηθεί με την αποδοχή από ένα μέρος των κρατών μελών του κοινού νομίσματος ήταν ότι η νομισματική ενοποίηση θα οδηγήσει εν τέλει στη πλήρη οικονομική ενοποίηση μέσα από τις περιστάσεις, η πραγματικότητα πρόλαβε την περαιτέρω ενοποίηση και βρήκε την Ε.Ε. να στέκεται αμήχανη και απροετοίμαστη μπροστά σε αυτή τη κατάσταση.

            Το πρόβλημα διαχείρισης της οικονομικής κρίσης σε ένα μεγάλο αριθμό κρατών που είχαν υιοθετήσει ένα σκληρό νόμισμα, χωρίς όμως να προσαρμόσουν την οικονομία τους, οδήγησε στην ανάγκη υιοθέτησης σκληρών μέτρων, τα οποία με τη σειρά τους έδωσαν πάτημα σε ακραίες φωνές και τάσεις να ακουστούν και να αποκτήσουν έντονους υποστηρικτές και να διαμορφώσουν την άποψη ενός σημαντικού μέρους της κοινής γνώμης.

            Και ενώ από την οικονομική κρίση η Ε.Ε. βγαίνει ζωντανή μεν, πληγωμένη και αδύναμη δε, μια άλλη κρίση, διαφορετικής φύσης αυτή τη φορά, κάνει την εμφάνισή της. Η προσφυγική κρίση στην αρχή δεν απασχόλησε έντονα τα κράτη μέλη, παρόλη την έλλειψη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της στάσης απέναντι σε αυτή. Μάλιστα στην αρχή η διαχείριση των προσφυγικών ροών θεωρήθηκε ζήτημα εύκολα διαχειρίσιμο, παρά τις έντονες ενστάσεις ορισμένων κρατών που εν τέλει υπέκυψαν στην ανάγκη εξεύρεσης λύσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

            Η πραγματικότητα όμως και πάλι διαμόρφωσε μία διαφορετική κατάσταση. Οι τρομοκρατικές ενέργειες και ο κίνδυνος της έλλειψης ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., σε συνδυασμό με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό προσφύγων που αναζητούν μια καλύτερη ζωή από αυτή που άφησαν πίσω, οδήγησαν σε μεταστροφή των πρακτικών που ακολουθούσαν ορισμένα κράτη με αποτέλεσμα την τραγική σημερινή κατάσταση. Σε αυτό το γεγονός βέβαια σημαντικό ρόλο έπαιξε και η συνεχής αύξηση των ακραίων τάσεων που προέκυψαν σε πολλές χώρες λόγω της οικονομικής κρίσης.

            Λίγα χρόνια πριν, εν όψει της έντονης οικονομικής κρίσης, η Ε.Ε. κατάφερε να δράσει. Ακόμα και με μεγάλη καθυστέρηση, ακόμα και με όχι τις καλύτερες λύσεις, ακόμα και με έντονες αντιδράσεις και διαφωνίες, η ενότητα διατηρήθηκε και αποφεύχθηκαν ριζοσπαστικές λύσεις.

            Σήμερα όμως, η Ε.Ε. φαίνεται αδύναμη να χειριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο την προσφυγική κρίση που μαίνεται στους κόλπους της και η έλλειψη θέλησης για εξεύρεση κοινής συμφωνίας μεταξύ των κρατών καθίσταται όλο και πιο ισχυρή. Εν όψει αυτών των περιστάσεων προκύπτει το ερώτημα: θα καταφέρει η Ε.Ε. να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα όπως έκανε μέχρι σήμερα ή θα πρέπει να μιλάμε πια για την κατάρρευση του ευρωπαϊκού ονείρου; Όσο αισιόδοξος και να είναι κανείς, δεν μπορεί να παραβλέψει αυτόν τον κίνδυνο που μοιάζει όλο και πιο κοντινός. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος θα δείξει την ανθεκτικότητα αυτού του τόσο ελπιδοφόρου πειράματος, ενώ η μόνη ρεαλιστή ευχή είναι σήμερα η αποφυγή των χειρότερων.

Κουκοβίνος Δημοσθένης – Ραφαήλ,

ασκούμενος δικηγόρος,

μεταπτυχιακός φοιτητής "εξειδικευμένου δημοσίου δικαίου" νομική ΕΚΠΑ

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Δικηγόρους

Δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας πληροφορίες με Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τα Προγράμματα :"Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" & "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" όπου περιλαμβάνεται το Νέο ΕΣΠΑ για Δικηγόρους.

Παράταση προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 2015 έως 30-6-2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                          Αθήνα, 17/2/2016

Παράταση προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, έως 30-6-2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(Ε.Τ.Α.Α), που συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016, έκανε δεκτή την εισήγηση του αναπληρωτή προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών(ΤΑΝ) Δ. Βερβεσού και αποφάσισε να παρατείνει έως την 30η Ιουνίου 2016, την προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες. 

Η προθεσμία έληγε κανονικά στις 29 Φεβρουαρίου 2016. 

Η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 30/6/16, αφορά όλους τους κλάδους ασφάλισης του ΕΤΑΑ.

Αλλαγή Λογαριασμού Καταβολών Ασφαλιστικών Εισφορών ΤΠΔΑ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ 01Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ –ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15100135795, ΙΒΑΝ GR1401101510000015100135795 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Π.Δ.Α..

Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΣΟ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (e-Banking).

ΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ:

ΕΝΣΗΜΑ                                                                                              ΚΩΔ.   1

ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ                                                                              ΚΩΔ. 54

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                             ΚΩΔ.   7

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ                                                                             ΚΩΔ. 60

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ                            ΚΩΔ. 59

ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ             ΚΩΔ. 31

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ                                                                   ΚΩΔ. 16

ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΩΣ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Μ.)ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Μ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΑΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.

ΕΣΠΑ για νέους Δικηγόρους - Προθεσμίες Αιτήσεων - Πληροφορίες

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας η επίσημη προκήρυξηγια το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο οποίο εντάσσονται και οι νέοι δικηγόροι.

Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Μπορούν να συμμετέχουν

  1. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.
  2. Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Επιδοτούνται για

Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους.

Επιδοτούνται με

  • έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
  • έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
  • έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

I.  Εισοδηματικά κριτήρια

Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.

Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.

II.  Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/(link is external)) ορίζεται η 08/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία 27/04/2016.

Σημεία ιδιαίτερης προσοχής

I. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα),www.ependyseis.gr(link is external). Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

II.   Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Τι χρηματοδοτείται

Eνισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. Το ανώτατο ύψος των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.

Επιλέξιμες δαπάνες:

• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)

• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις• Προμήθεια αναλωσίμων

• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι 12.000€

• Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού• Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας


Επικοινωνία – Πληροφορίες- Ερωτήσεις

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00.

Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

 Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr                  email: infoepan@mou.gr     


Συνημμένα Αρχεία

11/2/2016 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων & Παραρτήματα
11/2/2016 Σύνοψη Προγράμματος

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers