Ενημερωτική Εκδήλωση Νέων Δικηγόρων για το ασφαλιστικό στον ΔΣΑ

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, Βασίλειος Ε. Αλεξανδρής, καλεί τους Νέους Δικηγόρους σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις τρέχουσες εξελίξεις στο ασφαλιστικό.

Η ενημερωτική εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016, στις 16.00΄, στην αίθουσα τελετών του ΔΣΑ.

Στην εκδήλωση θα παραστούν επίσης και θα αναπτύξουν σύντομες εισηγήσεις, η κα Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, καθηγήτρια κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου και ο κ. Διονύσιος Ρίζος, δικηγόρος, ειδικευμένος σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.  


Σαν Σύγχρονη Δικηγορία προτείναμε στο ΔΣΑ την διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής καθόσον είναι σημαντικό να υπάρχει μια επίσημη και αναλυτική ενημέρωση των Νέων Δικηγόρων για τις εξελίξεις σε ένα θέμα το οποίο μας αφορά άμεσα αλλά και θα επηρεάσει το Επάγγελμά μας.

Καλούμε και εμείς όλους τους συναδέλφους Δικηγόρους να παρευρεθούν στην Εκδήλωση αυτή για να ενημερωθούν με στοιχεία και αριθμούς για αυτό το φλέγον ζήτημα του κλάδου μας.

 

Σύγχρονη Δικηγορία 

Παράταξη Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα-Ένα διαχρονικό ζήτημα

Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα-Ένα διαχρονικό ζήτημα

 

* Του Γιώργου Αργυρόπουλου,

   Αναμφισβήτητα,  η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι ένα από τα θέµατα που βρίσκονται στη πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όλων των χωρών του πλανήτη οι οποίες διαθέτουν σηµαντικά οργανωμένα συστήµατα κοινωνικής προστασίας, ήδη από τη δεκαετία του 1980. Ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης, που αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς δράσης του κοινωνικού Κράτους Πρόνοιας, επηρεάζεται σε όλες τις χώρες από οικονομικές, δημογραφικές, κοινωνικές και άλλου είδους παραμέτρους που καθιστούν προβληματική τη λειτουργία του και άρα δημιουργούν μια ανησυχία για το μέλλον των παροχών του εκάστοτε συστήματος προκειμένου αυτό να καλύπτει τις βασικές κοινωνικές ανάγκες. Η οικονοµική κρίση που επικρατεί στη χώρα μας και η ύφεση της ελληνικής οικονομίας, συνοδεύεται, μεταξύ των άλλων, από την ένταση της πολιτικής και επιστημονικής συζήτησης για το περιεχόμενο και το χαρακτήρα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Ιδιαίτερα την περίοδο αυτή έχει αναζωπυρωθεί με το νέο σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό από την κυβέρνηση και τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

   Ο αρχικός στόχος της κοινωνικής προστασίας ήταν η κάλυψη των ατόμων από κινδύνους που αφορούσαν την ασθένεια, το ατύχημα και το γήρας. Με την μορφή λοιπόν του Κράτους πρόνοιας δημιουργήθηκε η κοινωνική προστασία ως θεσμός για την κάλυψη των ατόμων από τους προαναφερόμενους κινδύνους. Για την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής προστασίας η κάθε πολιτεία λαμβάνει μέτρα για την κοινωνική ασφάλεια των μελών της. Η έννοια της κοινωνικής ασφάλειας υποδιαιρείται σε 3 επιμέρους έννοιες-χώρους κοινωνικής προστασίας: την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια. Η κοινωνική ασφάλεια, συγκεκριμένα, αφορά στα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα κοινωνικής προστασίας, τα οποία παίρνει μια κοινωνία για την άρση ή τη μείωση των δυσμενών συνεπειών από ορισμένους κινδύνους, όπως προαναφέρθηκε.

   Είναι μία πραγματικότητα πως η κακή κατάσταση του ασφαλιστικού στην Ελλάδα είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια. Το πόσο κακή είναι η κατάσταση είναι επίσης γνωστό αλλά όχι στο ευρύ κοινό και η τωρινή «μεταρρύθμιση» οδηγεί στην επιδείνωση του προβλήματος. Στην Ελλάδα, ισχύει μικτό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με στοιχεία και από τα δύο κλασικά συστήματα προστασίας Beveridge (προτεραιότητα στην εξασφάλιση της εργασίας και του δικαιώματος σε αυτή, υλοποίηση από το κράτος ή τους εργαζομένους, χρηματοδότηση μέσω προοδευτικής φορολογίας και εισφορών) και Bismark (η κοινωνική ασφάλιση ως αυτόνομη αρχή, υλοποίηση από εργαζόμενους και εργοδότες, χρηματοδότηση μέσω των εισφορών των εργαζομένων και των εργοδοτών). Μέσα από μελέτες έχει παρατηρηθεί ότι οι βασικές αδυναμίες του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης εστιάζονται α) στην ύπαρξη ελλειμμάτων, λόγω κακής διαχείρισης β) στον πολυκερματισμό του που εκφράζεται μέσω του εύρους των συντάξεων και του πολυεπίπεδου των παροχών γ) στην ελαστικότητα απόκτησης σύνταξης και δ) στην αδυναμία ελέγχου του ακριβούς αριθμού συνταξιούχων.

   Στο σημερινό ανασφαλές πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης τίθενται εν αμφιβόλω τα θεμέλια της ίδιας της προστασίας που παρέχεται με το θεσμό αυτό. Το ζήτημα των συνταξιοδοτικών συστημάτων και επιλογών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επανεξετασθεί στις νέες συνθήκες της κρίσης και μετά την κρίση συνθετικά και ολιστικά διαφορετικά θα υπάρξει μία κοινωνικο-ασφαλιστική πολιτική διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού ελλείμματος. Το µεγάλο ερώτηµα είναι αν πραγματικά µπορεί να εφαρμοστεί µια λύση έτσι ώστε να εξασφαλίσουν οι μελλοντικές γενιές αλλά και οι σηµερινοί δικαιούχοι την σύνταξη τους όποια και αν είναι αυτή, φυσικά χωρίς να οδηγηθούν στο κοινωνικό αποκλεισµό. Συγκεκριμένες κατευθύνσεις θα πρέπει να δοθούν προς: α) ανεύρεση νέων πόρων, εκτός του κρατικού προϋπολογισµού (αύξηση αντικειμενικών αξιών δηµόσιας και εκκλησιαστικής περιουσίας, τυχερά παιχνίδια, κερδοφορία τραπεζών και δηµοσίων επιχειρήσεων, καζίνο, κλπ.) παράλληλα µε την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία, τον εξορθολογισµό της διαχειριστικής σπατάλης και την σταδιακή καταβολή των οφειλών του Κράτους, για την ενίσχυση της χρηματοδότησης και τη δημιουργία κεφαλαιακού αποθέματος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και β) λήψη οργανωτικών και διοικητικών µέτρων εξορθολογισµού των ενοποιημένων ταµείων κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνθήκες βιωσιμότητας των ταµείων και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

    Το πρώτιστο πρόβλημα με το ασφαλιστικό σύστημα λοιπόν είναι τα αποθεματικά ώστε αυτό να μπορεί να επιτελεί το ρόλο του. Η οποιαδήποτε αλλαγή που μετακυλύει το βάρος σε εργαζομένους, εργοδότες και ελεύθερους επαγγελματίες για να καλυφθούν οι πόροι δε δίνει λύση στο ζήτημα καθώς στην εποχή κρίσης που ζούμε δημιουργείται οικονομική ασφυξία σε αυτούς που οφείλει να προστατεύει η κοινωνική πολιτική. Χωρίς μόνιμη πολιτική λύση η κοινωνική ασφάλιση θα συνεχίζει να είναι έρμαιο αλλεπάλληλων νομικών ρυθμίσεων που θα ανακυκλώνουν τις παθογένειες του παρελθόντος και θα επιβαρύνουν κοινωνικές ομάδες ωφελώντας άλλες. Η επιταγή του Συντάγματος θα συνεχίσει δηλαδή να μην πληρούται ή να διαστρεβλώνεται από την εκάστοτε ισχυρή πλευρά.

Αργυρόπουλος Γιώργος,  Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών.

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Δικηγόρους

Δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας πληροφορίες με Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τα Προγράμματα :"Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" & "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" όπου περιλαμβάνεται το Νέο ΕΣΠΑ για Δικηγόρους.

H κατάρρευση του ονείρου - Αρθρογραφία

Η κατάρρευση του ονείρου;

 

* Του Κουκοβίνου Δημοσθένη-Ραφαήλ

            Δεν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έμοιαζαν πιο απλά, πιο ιδεαλιστικά και εν τέλη πιο διαχειρίσιμα. Η θεσμοποίηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, η σύνδεση των πολιτών των κρατών μελών απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων και μέσω της αύξησης των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η προάσπιση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών μέσω της σύνταξης του Χάρτη (ή αλλιώς της Χάρτας) των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η προώθηση του κοινού νομίσματος – ονείρου, φαντάζουν, υπό το φως των σημερινών συγκοιριών, ζητήματα ασήμαντα, παρόλο που μόνο τέτοια δεν είναι.

             Η κατεύθυνση του δημοσίου διαλόγου αντιστράφηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση από προστάτης των αδυνάμων και προασπιστής των πολιτών σήμερα θεωρείται ο απόλυτος δυνάστης και εκμεταλλευτής των κρατών και των προσώπων. Μια μεταστροφή απόλυτη και εξαιρετικά απότομη για ένα πείραμα τόσο ελπιδοφόρο. Και μάλιστα μία χρονική περίοδο που οι προσπάθειες περαιτέρω ενοποίησης των κρατών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ενταθεί σε βαθμό όπου στον δημόσιο διάλογο είχε ενταχθεί η έννοια της ομοσπονδιοποίησης.

            Παρόλο που επί πενήντα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ενταγμένα κράτη μέλη δεν γνώρισαν τίποτα άλλο παρά ευημερία και ανάπτυξη, οι δύσκολες συγκυρίες της τελευταίας δεκαετίας έφεραν στο φως θεμελιακά προβλήματα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και ενώ η ευημερία των κρατών – μελών κατέρρεε και συνεχίζει να τίθεται σε κίνδυνο, τα προβλήματα οργάνωσης και δομής του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, των οποίων μέχρι τώρα δεν είχε προκύψει η ανάγκη αντιμετώπισής τους, καθίστανται σήμερα επιδεκτικά άμεσων λύσεων.

            Η διεθνής χρηματοοικονομική και αργότερα δημοσιονομική κρίση έφερε στο προσκήνιο την έλλειψη δημοσιονομικής και τραπεζικής ενοποίησης μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. Ενώ το σκεπτικό που είχε υιοθετηθεί με την αποδοχή από ένα μέρος των κρατών μελών του κοινού νομίσματος ήταν ότι η νομισματική ενοποίηση θα οδηγήσει εν τέλει στη πλήρη οικονομική ενοποίηση μέσα από τις περιστάσεις, η πραγματικότητα πρόλαβε την περαιτέρω ενοποίηση και βρήκε την Ε.Ε. να στέκεται αμήχανη και απροετοίμαστη μπροστά σε αυτή τη κατάσταση.

            Το πρόβλημα διαχείρισης της οικονομικής κρίσης σε ένα μεγάλο αριθμό κρατών που είχαν υιοθετήσει ένα σκληρό νόμισμα, χωρίς όμως να προσαρμόσουν την οικονομία τους, οδήγησε στην ανάγκη υιοθέτησης σκληρών μέτρων, τα οποία με τη σειρά τους έδωσαν πάτημα σε ακραίες φωνές και τάσεις να ακουστούν και να αποκτήσουν έντονους υποστηρικτές και να διαμορφώσουν την άποψη ενός σημαντικού μέρους της κοινής γνώμης.

            Και ενώ από την οικονομική κρίση η Ε.Ε. βγαίνει ζωντανή μεν, πληγωμένη και αδύναμη δε, μια άλλη κρίση, διαφορετικής φύσης αυτή τη φορά, κάνει την εμφάνισή της. Η προσφυγική κρίση στην αρχή δεν απασχόλησε έντονα τα κράτη μέλη, παρόλη την έλλειψη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της στάσης απέναντι σε αυτή. Μάλιστα στην αρχή η διαχείριση των προσφυγικών ροών θεωρήθηκε ζήτημα εύκολα διαχειρίσιμο, παρά τις έντονες ενστάσεις ορισμένων κρατών που εν τέλει υπέκυψαν στην ανάγκη εξεύρεσης λύσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

            Η πραγματικότητα όμως και πάλι διαμόρφωσε μία διαφορετική κατάσταση. Οι τρομοκρατικές ενέργειες και ο κίνδυνος της έλλειψης ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., σε συνδυασμό με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό προσφύγων που αναζητούν μια καλύτερη ζωή από αυτή που άφησαν πίσω, οδήγησαν σε μεταστροφή των πρακτικών που ακολουθούσαν ορισμένα κράτη με αποτέλεσμα την τραγική σημερινή κατάσταση. Σε αυτό το γεγονός βέβαια σημαντικό ρόλο έπαιξε και η συνεχής αύξηση των ακραίων τάσεων που προέκυψαν σε πολλές χώρες λόγω της οικονομικής κρίσης.

            Λίγα χρόνια πριν, εν όψει της έντονης οικονομικής κρίσης, η Ε.Ε. κατάφερε να δράσει. Ακόμα και με μεγάλη καθυστέρηση, ακόμα και με όχι τις καλύτερες λύσεις, ακόμα και με έντονες αντιδράσεις και διαφωνίες, η ενότητα διατηρήθηκε και αποφεύχθηκαν ριζοσπαστικές λύσεις.

            Σήμερα όμως, η Ε.Ε. φαίνεται αδύναμη να χειριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο την προσφυγική κρίση που μαίνεται στους κόλπους της και η έλλειψη θέλησης για εξεύρεση κοινής συμφωνίας μεταξύ των κρατών καθίσταται όλο και πιο ισχυρή. Εν όψει αυτών των περιστάσεων προκύπτει το ερώτημα: θα καταφέρει η Ε.Ε. να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα όπως έκανε μέχρι σήμερα ή θα πρέπει να μιλάμε πια για την κατάρρευση του ευρωπαϊκού ονείρου; Όσο αισιόδοξος και να είναι κανείς, δεν μπορεί να παραβλέψει αυτόν τον κίνδυνο που μοιάζει όλο και πιο κοντινός. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος θα δείξει την ανθεκτικότητα αυτού του τόσο ελπιδοφόρου πειράματος, ενώ η μόνη ρεαλιστή ευχή είναι σήμερα η αποφυγή των χειρότερων.

Κουκοβίνος Δημοσθένης – Ραφαήλ,

ασκούμενος δικηγόρος,

μεταπτυχιακός φοιτητής "εξειδικευμένου δημοσίου δικαίου" νομική ΕΚΠΑ

Αλλαγή Λογαριασμού Καταβολών Ασφαλιστικών Εισφορών ΤΠΔΑ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ 01Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ –ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15100135795, ΙΒΑΝ GR1401101510000015100135795 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Π.Δ.Α..

Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΣΟ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (e-Banking).

ΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ:

ΕΝΣΗΜΑ                                                                                              ΚΩΔ.   1

ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ                                                                              ΚΩΔ. 54

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                             ΚΩΔ.   7

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ                                                                             ΚΩΔ. 60

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ                            ΚΩΔ. 59

ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ             ΚΩΔ. 31

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ                                                                   ΚΩΔ. 16

ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΩΣ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Μ.)ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Μ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΑΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers