Aναστολή της πανελλαδικής αποχής από 16/9

ΟΛΟΜΈΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΌΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                        Αθήνα, 13/9/2016

Απόφαση για αναστολή της πανελλαδικής αποχής από 16 Σεπτεμβρίου 2016

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,  αφού ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στα εκκρεμή προβλήματα του Σώματος και ενόψει της ανταπόκρισης που αναμένει από την κυβέρνηση σε σειρά εκκρεμών ζητημάτων του ασφαλιστικού νόμου, αποφάσισε ομόφωνα:

 • Να αναστείλει από την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 την στοχευμένη αποχή.

Το Δικηγορικό Σώμα παραμένει ωστόσο σε διαρκή ετοιμότητα για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει, εν αναμονή της υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων για το ασφαλιστικό.

 • Η Ολομέλεια αναμένει από την κυβέρνηση να θεσμοθετήσει την δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικού ή αλληλοβοηθητικού Ταμείου των Δικηγόρων, την παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015 μέχρι 31-12-2016 και την κατάργηση των παραβόλων προαγωγής των Δικηγόρων στο Εφετείο και τον Αρειο Πάγο.
 • Ομοφώνως επίσης, η  Ολομέλεια επανέλαβε την ομόθυμη αντίθεση του Δικηγορικού Σώματος σε διατάξεις του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες παραβιάζουν την αρχή της δίκαιης δίκης και υπονομεύουν δικαιώματα διαδίκων και εργαζομένων στην διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.Η Ολομέλεια  αποφάσισε να καταγραφούν όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν από την  εφαρμογή του νέου ΚΠολΔ και να υποβάλει σχετικές βελτιωτικές προτάσεις.

Υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα της ΕΑΝΔΑ «Νομική Βοήθεια για Νέους»

Η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους» της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιείται με στόχο την έμπρακτη νομική υποστήριξη ανηλίκων και νέων έως 30 ετών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και καλεί τους νέους συναδέλφους έως 35 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να τους εκπροσωπήσουν τόσο ενώπιον του δικαστηρίου όσο και εξωδικαστικά για συγκεκριμένης φύσης υποθέσεις (ποινικές, αστικές, διοικητικές κι εργατικές διαφορές), να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους από την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 έως και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 στον ακόλουθο σύνδεσμο:http://www.eanda.gr/dilosi-endiaferontos-gia-programma-nomiki-boitheia-gia-neoys.

Η λειτουργία του εν λόγω Προγράμματος είναι συμπληρωματική προς τον θεσμό παροχής νομικής βοήθειας που προβλέπεται από τον Ν.3226/2004 «Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 24/Α/4.02.2004).

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την κατάρτιση του καταλόγου των δικηγόρων που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα, προκηρύσσοντας 30 θέσεις για τις ποινικές διαφορές, 50 θέσεις για τις αστικές διαφορές, 10 θέσεις για τις διοικητικές και 20 θέσεις για τις εργατικές διαφορές.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς: http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=2086....

Υποβολή Δηλώσεων Μερίσματος για Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό Νέων Δικηγόρων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 30/5/2016

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

            Καλούνται οι δικαιούχοι συνάδελφοι λήψεως μερίσματος από τον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό Νέων Δικηγόρων, ήτοι δικηγόροι με συνολικό χρόνο ασκήσεως μέχρι επτά έτη, να προβούν στην προαπαιτούμενη δήλωση ενδιαφέροντος μέχρι και τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016.

Ο εν λόγω λογαριασμός συνεστήθη με το άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 2915/2001, το δε διανεμητέο ποσό διαμορφώνεται από το 25% των καταβαλλόμενων εισφορών υπέρ των Δικηγορικών Συλλόγων επί των γραμματίων προκαταβολής ως αυτά προσδιορίζονται από το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4205/2013. Σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 5 περ. γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013)  το μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%.

Το μέρισμα του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων χορηγείται στους νέους δικηγόρους του Συλλόγου μεσυνολικό χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως επτά (7) έτη  (εγγραφή από 1/7/2009 έως 30/06/2016), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48720 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1193/3-8-2004) –και παραμένει σε ισχύ κατ’ άρθρο 165 παρ. 4 του Κώδικα Δικηγόρων- στην οποία ειδικότερα ορίζονται οι προϋποθέσεις των δικαιούχων και ο τρόπος διανομής.

Εξαιρούνται της διανομής:

Α) Οι απασχολούμενοι υπό καθεστώς έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία)

Β) Όσοι λαμβάνουν σύνταξη από άλλο κλάδο

Γ) Όσοι έχουν μεταγραφεί από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο και έχουν συνολικά χρόνο ασκήσεως δικηγορίας άνω των επτά (7) ετών

Δ) Όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (με  βάση  το  τελευταίο εκκαθαριστικό της  εφορίας)    α) ατομικό  (άγαμοι)  άνω  των 10.271  € β) οικογενειακό (έγγαμοι) άνω των 14.673  €

Ε) Όσοι τελούν σε αναστολή

Ζ) Όσοι  βρίσκονται στο εξωτερικό (άδεια απουσίας σπουδών)

Η) Βουλευτές – Ευρωβουλευτές

Θ)Όσοι δεν έχουν υποβάλλει ετήσια  δήλωση στο ΔΣΑ (ανανέωση ταυτότητας)

Προκειμένου να συντάξουμε τον τελικό πίνακα των δικαιούχων Δικηγόρων και να καταθέσουμε τα σχετικά ποσά στους ατομικούς σας λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς, παρακαλούμε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις, να υποβάλετε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ τη σχετική δήλωση, στον Δ.Σ.Α. από 30-05-2016 μέχρι και 27-06-2016 στην παρακάτω διεύθυνση: portal.olomeleia.gr

Σημειώνεται ότι για κάθε περίοδο διανομής, απαιτείται από τους δικαιούχους υποβολή νέας δήλωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Δ.Σ.Α.

logo

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει το ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ήταν μια από τις βασικές προεκλογικές μας εξαγγελίες στη λογική της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ προκειμένου να απολαμβάνουν οι συνάδελφοι στην καθημερινότητά τους βασικές υπηρεσίες και να έχουν αναγκαίες διευκολύνσεις. Ο πρώτος πυλώνας του ΚΕΔ έχει τεθεί από μηνός σε πλήρη λειτουργία με παροχή ηλεκτρονικά ασφαλιστικών και φορολογικών συμβουλών και κάθε Τετάρτη από 3 μ.μ. έως 6 μ.μ. η Ασφαλιστική και ο Φορολογικός μας Σύμβουλος δέχονται συναδέλφους στον Γ’ όροφο του ΔΣΑ και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα παραπάνω θέματα. Επίσης παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη επί πρακτικών δικαστηριακών ζητημάτων. Τέλος η Ασφαλιστική μας Σύμβουλος βρίσκεται και στο Τ. Νομικών (Σωκράτους 53) κάθε Δευτέρα από 11 π.μ. έως 1 μ.μ.

Ο δεύτερος πυλώνας του ΚΕΔ, δηλαδή η έκδοση πιστοποιητικών μέσω του ΔΣΑ υλοποιείται από 11/7/2016 ! Κατ’ αρχήν πιλοτικά με τα πιστοποιητικά που αναφέρουμε παρακάτω και συν τω χρόνω θα διευρύνεται το είδος και ο αριθμός των πιστοποιητικών. Οι συνάδελφοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους συνοδευόμενες από τα αναγκαία μεγαρόσημα στον ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) από όπου και θα παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους εξοικονομώντας έτσι χρόνο και κόπο, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες διαδρομές από Δικαστήριο σε Δικαστήριο και γλιτώνοντας ελπίζουμε από περιττό άγχος και κούραση.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος και είμαστε διαθέσιμοι για προτάσεις σας για πιθανό εμπλουτισμό των παρεχομένων από το ΚΕΔ Υπηρεσιών.

 

Φιλικά,

Χ. Κουντούρη

Μ. Καλαντζόπουλος

και όλα τα μέλη της

ΣΥΧΡΟΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

που βοήθησαν στην

υλοποίηση του προγράμματος 

 

kountouri1kalantzo

 

Υ.Γ. : Η υλοποίηση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, άλλη μια προεκλογική εξαγγελία μας, γίνεται πραγματικότητα εντός του προσεχούς μηνός «βγαίνει» η προκήρυξη για διεθνή διαγωνισμό ώστε να επιτευχθούν οι πλέον έγκυρες και αξιόπιστες προσφορές ώστε το 2017 να βρει τον Σύλλογό μας επιτέλους με ένα πλήρες ασφαλιστικό, πρόγραμμα νοσηλείας με ικανοποιητικές καλύψεις και μικρό ασφάλιστρο βγάζοντας μας έτσι από αυτό το κλίμα ανασφάλειας που βιώνουμε με την προστασία μας στον ουσιώδη αυτό τομέα.

 

 


Πιστοποιητικά (για εταιρείες και δημοσίευση διαθηκών)

που θα εκδίδονται μέσω ΚΕΔ

 

Α. Από πρώην Σχολή Ευελπίδων

Κτίριο 2, όροφος 1ος, γραφείο 101

 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης Πτώχευσης.
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Συνδιαλλαγή – Εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 Ν. 3588/07.
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης περί Λύσεως Εταιρείας (μόνο Α.Ε.).
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Διορισμό ή Αντικατάσταση Εκκαθαριστή ή Συνεκκαθαριστή.
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Θέση σε Ειδική Εκκαθάριση.
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Σχεδίου Αναδιοργάνωσης.

 

  Κτίριο 4, όροφος 1ος

 • Πιστοποιητικό περί μη Δημοσίευσης Διαθήκης (όλων των ετών).

 

 Κτίριο 5, όροφος 1ος

 • Πιστοποιητικό περί μη Θέσης σε Αναγκαστική Διαχείριση.
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης σε Αναγκαστική Διαχείριση.

 

 Κτίριο 11, όροφος 1ος, γραφείο 101

 • Πιστοποιητικό περί μη Πτώχευσης

 

 Κτίριο 13, όροφος 1ος, γραφείο 104

 • Πιστοποιητικό περί μη Λύσης Α.Ε. με Δικαστική Συμπαράσταση.

 

Β. Από κατά τόπο Ειρηνοδικείο

 • Πιστοποιητικό περί μη Δημοσίευσης Διαθήκης (από 01.03.2013)
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Διορισμό ή Αντικατάσταση Εκκαθαριστή ή Συνεκκαθαριστή

 

Γ. Από Εφετείο Αθηνών

Τμήμα Γενικού Αρχείου

 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης περί ενάρξεως των Διαδικασιών που προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργηθέντων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρείας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990.

 

 

 

 

 •  

Δωρεάν Ενημερωτική Εφαρμογή ΔΣΑ για Κινητά Τηλέφωνα - Κατεβάστε απο εδώ

Τέθηκε σε λειτουργία η νέα εφαρμογή κινητών τηλεφώνων για άμεση ενημέρωση των μελών του ΔΣΑ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ανακοινώνει στα μέλη του, ότι λειτουργεί ήδη η νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα(smart phones), η οποία επιτρέπει την άμεση μετάδοση σημαντικών ειδήσεων και πληροφοριών με μηδενικό κόστος για τον Σύλλογο και τους Δικηγόρους χρήστες της.

Η νέα εφαρμογή δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Enginius, και προσφέρει τη δυνατότητα γνωστοποίησης των ανακοινώσεων  και των Δελτίων Τύπου του Δ.Σ.Α . Παράλληλα με την χρήση των Push Notifications είναι δυνατή η κοινοποίηση οποιασδήποτε επείγουσας ειδοποίησης-ενημέρωσης προς τα μέλη του ΔΣΑ.

Επιπλέον η εφαρμογή διαθέτει μια σειρά από πληροφορίες για τα πιο σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος των Δικηγόρων του Λεκανοπεδίου Αττικής(Δικαστήρια και υπηρεσίες) ενώ με την χρήση της τεχνολογίας iBeacon, η υλοποίηση μπορεί να προσφέρει διαδραστική ενημέρωση.

Οι Δικηγόροι που διαθέτουν  iOS & Android συσκευές κινητών τηλεφώνων, μπορούν να την εγκαταστήσουν  δωρεάν στην συσκευή τους από το App Store και το Google Play αντίστοιχα.


Παρακάτω θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους για να την κατεβάσετε:

Κινητά iOS: http://apple.co/1s6uzq7
Κινητά Android: http://bit.ly/1TtwTni

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers