Αποφάσεις ΔΣ του ΔΣΑ της 27-3-2014

Το ΔΣ του ΔΣΑ συνεδρίασε στην πρώτη του μετά τις εκλογές σύνθεση όπου αποφασίσθηκαν τα κάτωθι:

Αποφασίσθηκε:
 1. α. Ψήφιση προϋπολογισμού για κάθε οικονομική χρήση το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους και ισολογισμούτο αργότερο έως την 31η Μαΐου του επόμενου έτους.

β. Έλεγχος ισολογισμού κάθε χρόνο από εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, η οποία θα συντάσσει έκθεση που θα συνοδεύει τον ισολογισμό.

γ. Πρόσληψη ανεξάρτητου εσωτερικού ελεγκτή (ελεγκτικής εταιρείας), που θα ελέγχει σε σταθερή βάση τη διαχειριστική και οικονομική λειτουργία του Συλλόγου (με τριετή κάθε φορά θητεία).

δ. Ανάθεση διενέργειας οικονομικού ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των τριών ανέλεγκτων ισολογισμών) για τη σημερινή κατάσταση  του Συλλόγου.

ε. Λήψη προσφορών από τις δέκα (10) μεγαλύτερες αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες ξεχωριστά για τον έλεγχο ισολογισμού κάθε χρόνο, για την πρόσληψη ανεξάρτητου εσωτερικού ελεγκτή (ελεγκτικής εταιρείας), για την ανάθεση διενέργειας οικονομικού ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των τριών ανέλεγκτων ισολογισμών) για τη σημερινή κατάσταση  του Συλλόγου.

 2. Σύσταση Επιτροπής για κατάρτιση και θέσπιση κανονισμού προμηθειών του Δ.Σ.Α. ο οποίος θα τεθεί και σε διαβούλευση. 

3. Σύσταση Επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος της αποζημίωσης των εμμίσθων σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησής τους.

 4. Συνάντηση του Προέδρου του Δ.Σ.Α. με τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών για φορολογικά θέματα των Δικηγόρων.

 

Η Σύγχρονη Δικηγορία δικαιώνεται στην υιοθέτηση πάγιων αιτημάτων της απο το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. στο οποίο μετείχαν και πήραν τον λόγο οι 2 Σύμβουλοι της, Μιχάλης Καλαντζόπουλος και Χριστίνα Κουντούρη,

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ για άμεση ενέργεια

 

 

Συνεδρίαση Παράταξης

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ στην πράξη» της 12.03.2014

 

ΘΕΜΑΤΑ για τα οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα και προτάθηκε άμεση ενέργεια λόγω του κατεπείγοντως.

 

 

  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Α /    Μη αποστολή προς είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

         Προτάσεις :

α)      Αύξηση ορίου ληξιπρόθεσμων προς είσπραξη στα 30.000 € (αντί για 5.000 €).

β)      Άμεση ρύθμιση οφειλών εις τρόπον ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν οι συνάδελφοι.

Β /    ΔΣ Ταμείου Νομικών, προτάσεις :

α)      Συνεχής παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ.A. σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου (ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που κρίνονται τα παραπάνω θέματα).

         Σημ. : Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ.A. είναι τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Νομικών.

β)      Αίτημα προς το Υπ. Εργασίας αντικατάστασης του αναπληρωτή του Προέδρου του ΔΣΑ στο ΕΤΑΑ κου Κωστάκη με άλλον εκπρόσωπο, λόγω της διαρκούς απουσίας του κου Κωστάκη από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου με αποτέλεσμα την πλημμελή εκπροσώπηση του κλάδου.

                        Εκ μέρους της παράταξής μας ο κος Μιχάλης Καλαντζόπουλος παρευρέθηκε στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΕΤΑΑ.

  • ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Περικόπηκε αναιτιολόγητα και ξαφνικά μέρος των κονδυλίων ΕΣΠΑ κατά το ποσόν του 1.500.000 € για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Ασκουμένων Δικηγόρων στα Δικαστήρια.  Μάλιστα η δυνατότητα για χρηματοδότηση των Ασκουμένων στα Δικαστήρια έπαυσε χωρίς προειδοποίηση με αποτέλεσμα να μείνει στον «αέρα» το πρόγραμμα αυτό.

Κατόπιν ενεργειών της παράταξής μας και της ΕΑΝΔΑ εδόθη σχετικό κονδύλι εκ νέου και η πρακτική άσκηση Ασκουμένων Δικηγόρων στα Δικαστήρια (δικαίωμα παράτασης) θα συνεχισθεί κανονικά. Αναμένεται ανακοίνωση από το ΔΣΑ.  Στη προσπάθειά μας αυτή βρήκαμε ουσιαστικό συμμέτοχο τον ΓΓ  του Υπουργείου Δικαιοσύνης Νικόλα Κανελλόπουλο.

            Σημειώνεται ότι η άσκηση στα δικαστήρια επετεύχθη με ενέργεια της ΕΑΝΔΑ το έτος 2011 επί Προεδρίας του σημερινού Συμβούλου της Σύγχρονης Δικηγορίας Μιχάλη Καλαντζόπουλου.

  • ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

α) Προτείνουμε ως παράταξη για την διευκόλυνση των συναδέλφων που θα λάβουν μέρος στις Δημοτικές-Περιφερειακές Εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου ως Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής να ζητήσει ο Δ.Σ.Α. επισήμως, την έκδοση εγκυκλίου η οποία θα επιτρέπει την επικόλληση προεκτυπωμένων καταλόγων όλων των συνδυασμών και των υποψηφίων στα εκλογικά βιβλία. Μάλιστα θα μπορούσε στην πρωτοβουλία αυτή να συνδράμει ο Άρειος Πάγος αναρτώντας τους επίσημους καταλόγους με τις ορθές τεχνικές προδιαγραφές για επικόλληση εντός των εκλογικών βιβλίων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κάθε δικηγόρος-αντιπρόσωπος δικαστικής αρχής θα μπορεί να «κατεβάζει» από το site του Αρείου Πάγου τους επίσημους καταλόγους στο σωστό μέγεθος και να τους επικολλά στα βιβλία διαλογής ψήφων.

β) Πέραν από το γνωστό γαϊτανάκι του Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο ανακοινώνει το ύψος της εκλογικής αποζημίωση μόλις μία εβδομάδα πριν τις εκλογές θεωρούμε απαράδεκτη την αντιμετώπιση της ως εισόδημα και την προκαταβολική φορολόγηση της με συντελεστή άνω του 20%. Η εκλογική αποζημίωση, όπως όλες οι αποζημιώσεις (ΣτΕ 2372/2013), δίνεται για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης, διαμονής και διενέργειας των εκλογών. Άλλωστε ο Δικηγόρος υπό την ιδιότητα του άμισθου δημόσιου λειτουργού μετέχει στην εκλογική διαδικασία και δεν πληρώνεται ως ελεύθερος επαγγελματίας για την συμμετοχή του αυτή, αλλά αποζημιώνεται για τα έξοδα του και την απασχόληση του επί 7ήμερο. Η λογική της φορολόγησης των εξόδων και των χαμένων ωρών ενός δικηγόρου που συμβάλει στην εκλογική διαδικασία είναι προσβλητική τόσο για την επαγγελματική μας υπόσταση όσο και για την αξιοπρέπεια της εκλογικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου ζητάμε να εξαιρεθεί η εκλογική αποζημίωση των δικηγόρων από την προκαταβολική φορολόγηση της.

γ) Στο ίδιο πνεύμα θεωρούμε αδιανόητη την καταβολή της αποζημίωσης μετά τις εκλογές και όχι προκαταβολικά, ωσάν να είναι υποχρεωμένος κάθε δικηγόρος να διαθέτει από την τσέπη του τα έξοδα των εκλογών. Επίσης αδιανόητα θεωρούμε τα σενάρια του Υπουργείου Οικονομικών που θέλουν την εκλογική αποζημίωση να συμψηφίζεται με τις τυχόν βεβαιωμένες οφειλές κάθε δικηγόρου στην εφορία. Αυτό πρακτικά θα σημαίνει ότι κάθε δικηγόρος του οποίου οι ασφαλιστικές του εισφορές έχουν βεβαιωθεί στην εφορία, δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ για τα οδοιπορικά του έξοδα.

  • ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θα ζητηθεί από τον κο Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. να ενεργήσει άμεσα για τη συγκρότηση του Δ.Σ. ώστε εκτός από την ενέργεια για τα πιο πάνω κρίσιμα ζητήματα άμεσα να δρομολογηθούν τα εξής :

α)         Η συγκρότηση κέντρου δωρεάν φοροτεχνικής βοήθειας των δικηγόρων του Δ.Σ.Α. διότι πλησιάζει η περίοδος υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

β)         Άμεσης εκπόνησης κανονισμού λειτουργείας του Δ.Σ.Α. για αρτιότερη λειτουργεία και εξοικονόμηση πόρων.

            Περαιτέρω προτείνεται η άμεση παρέμβαση του  Δ.Σ.Α., για να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο της «ουράς» στην είσοδο της Ευελπίδων.

Προτάσεις :

α)         Ιδιαίτερη είσοδος για δικηγόρους

β)         Ηλεκτρονική κάρτα εισόδου.

             

 

-          Σημειώνεται ότι τα θέματα που συζητούνται και επί των οποίων λαμβάνονται αποφάσεις, ιεραρχούνται μεταξύ των θεμάτων που προτείνονται από τα μέλη της παράταξης ή συναδέλφους ως τα πλέον επείγοντα. - Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ θα λάβει χώρα την ερχόμενη Πέμπτη και ώρα 19:00

Δήλωση Αλεξανδρή για αποτέλεσμα εκλογών

Δήλωση του Β. Αλεξανδρή για το σημερινό αποτέλεσμα του Β' γύρου των εκλογών του Δ.Σ.Α

alexandrisΑγαπητοί συνάδελφοι,

Το σημερινό εκλογικό αποτέλεσμα δεν ειναι προσωπικό. Το δημιούργησε η βούληση των δικηγόρων. Αν το αποτέλεσμα αυτό χρεωθεί σε πρόσωπα, θα ειναι ηθελημένη παρερμηνεία της γνήσιας βούλησης των δικηγόρων. Δεν είναι ημέρα αποτίμησης, σφαλμάτων και λαθών. Είναι ημέρα κορύφωσης της απόφασης των δικηγόρων να αλλάξουν κεφάλαιο, να πάνε σε άλλη εποχή.  Οι διεκδικήσεις μας θα συντελεστούν με άλλους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς όρους.  Θέλουμε, ξέρουμε και μπορούμε να αλλάξουμε την καθημερινότητα, να αυξήσουμε το κύρος και να καθιερώσουμε την αξιοπρέπεια μας. Την απόφαση αυτή θελουμε να την πάρουμε και την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Χωρίς διαχωρισμούς.  

Το αποτέλεσμα δεν αποτελεί έπαθλο για κανένα κομματικό σχηματισμό. Θα περιφρουρήσουμε με κάθε τρόπο την αυτοτέλεια μας. Θελουμε και μπορούμε απο αύριο να χαράξουμε κοινή πορεία. Πορεία διεκδίκησης.

Σας ευχαριστώ πολύ.

 


 

Ανακοίνωση της «Σύγχρονης Δικηγορίας» για την συνεδρίαση του ΕΤΑΑ – ληξιπρόθεσμες οφειλές

 

Αντιπροσωπεία της παράταξής μας, την 6.3.2013 παρευρέθηκε κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ. Στα θέματα ημερησίας διατάξεως δεν συμπεριλαμβανόταν το θέμα της διαβίβασης ή μη των ληξιπροθέσμων οφειλών των ασφαλισμένων προς το ΚΕΑΟ.  Λόγω της μη υπάρξεως νομίμου απαρτίας η συνεδρίαση ματαιώθηκε.

Σε σχετική συζήτηση που έλαβε χώρα με το  πρόεδρο του Ταμείου κύριο Αντώνη Σελλιανάκη ειπώθηκαν τα κάτωθι: Ο κύριος Σελλιανάκης ανέφερε ότι η με αριθμό 266/19.12.2013 απόφαση του Ταμείου με την οποία αποφασίσθηκε η μη αποστολή καταλόγου βεβαίωσης ληξιπροθέσμων οφειλών δεν αφορά τους Δικηγόρους- Νομικούς, αλλά μόνο τους Μηχανικούς. Στη τοποθέτηση του αυτή διαφώνησαν άλλα μέλη του ΔΣ του Ταμείου, οι οποίοι ανέφεραν κατηγορηματικά  ότι η συγκεκριμένη απόφαση αφορά όλους τους κλάδους ασφάλισης στο ΕΤΑΑ, αναδεικνύοντας διάσταση απόψεων μεταξύ του Προέδρου του ΔΣ και μελών του ΔΣ για μία απόφαση ήδη ειλημμένη. Ο πρόεδρος του ΔΣ του ΕΤΑΑ, ανέφερε σχετικά ότι η ως άνω απόφαση δεν αφορά το κλάδο των Νομικών επιρρίπτοντας τις σχετικές ευθύνες στη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών, η οποία δεν προώθησε σχετική εισήγηση προς το ΔΣ του ΕΤΑΑ. Επιπροσθέτως ανέφερε ότι κατόπιν ¨εντολής¨ του αρμοδίου Υπουργού προς τον Ταμείο, με σχετικό έγγραφο του έδωσε εντολή στους υπαλλήλους να διαβιβάσουν τα στοιχεία συναδέλφων στο ΚΕΑΟ, παρακάμπτοντας την  αντίθετη απόφαση του ΔΣ.

 

Καθίσταται σαφές από τα ανωτέρω ότι οι εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα τρέχουν καθημερινά και δυστυχώς καλούμαστε σήμερα να διορθώσουμε λανθασμένους χειρισμούς του παρελθόντος! Σε κάθε περίπτωση η παράταξη μας πιστή στις προεκλογικές της δεσμεύσεις, άμεσα με την ανάληψη καθηκόντων από το νέο ΔΣ του Συλλόγου μας, θα εισαγάγει το θέμα προς συζήτηση καταθέτοντας στους αρμοδίους φορείς σχετική τροπολογία που θα αφορά το α.101 του Ν. 4172/2013, περί είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών από το ΚΕΑΟ

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτές. Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ, θα λάβει χώρα κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη Πέμπτη 13.03.2014

 

 

Αθήνα 7/3/14

Σύγχρονη Δικηγορία στην Πράξη

Παράταξη Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

 

Αποτελέσματα Εκλογών ΔΣΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΣΤΑΥΡΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ

311

34.52%

ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

293

32.52%

ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

245

27.19%

ΜΑΣΣΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΕΜΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

210

23.31%

ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

186

20.64%

ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

167

18.53%

ΒΡΥΩΝΗ ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ) του ΣΩΚΡΑΤΗ

163

18.09%

ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

146

16.20%

ΛΥΣΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΑ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

141

15.65%

ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ

140

15.54%

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

126

13.98%

ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ

115

12.76%

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

114

12.65%

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

112

12.43%

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

107

11.88%

ΓΚΟΤΣΗ-ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

106

11.76%

ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

102

11.32%

ΠΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

99

10.99%

ΜΠΡΑΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

98

10.88%

ΒΗΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

95

10.54%

ΚΑΚΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

93

10.32%

ΚΛΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

89

9.88%

ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

75

8.32%

ΔΑΙΜΟΝΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

72

7.99% 

Αποτελέσματα Εκλογών ΔΣΑ 2014 -Σύγχρονη Δικηγορία στην Πράξη:

4η δύναμη 7,67%, 901 Ψήφοι!

- 2 Εκλεγμένοι Σύμβουλοι στο Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. Κουντούρη Χριστίνα και Καλαντζόπουλος Μιχάλης.

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! 


 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers