Aποφάσεις Ολομέλειας Προέδρων Δ.Σ.

 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 29.3.2014

Συνήλθε σήμερα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, υπό την προεδρία του Προέδρου Βασίλη Αλεξανδρή, η πρώτη Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που εξελέγησαν στις πρόσφατες αρχαιρεσίες.

Την Ολομέλεια απασχόλησαν με εισήγηση του Προέδρου τα φλέγοντα προβλήματα των Δικηγόρων που χρήζουν άμεσης επίλυσης, όπως το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών (ΚΕΑΟ - παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών, διακανονισμός οφειλών), τα φορολογικά θέματα, η φορολόγηση της αποζημίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων, η αποζημίωση των εμμίσθων δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα, η διαμεσολάβηση και η εναντίωση στην είσοδο άλλων επαγγελματιών ως διαμεσολαβητών πλην των δικηγόρων, το Σχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και διάφορα άλλα επαγγελματικά θέματα. Στη συζήτηση που έγινε εξέθεσαν τις απόψεις τους πολλοί Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων.

Η Ολομέλεια διέκοψε τις εργασίες της προκειμένου το Προεδρείο της με αντιπροσωπεία Προέδρων να μεταβεί στη Βουλή των Ελλήνων και να εκθέσει τις απόψεις της στους Βουλευτές των κομμάτων ενόψει και της ψήφισης του Πολυνομοσχεδίου για τις διατάξεις που αφορούν τους δικηγόρους και ειδικότερα για την κατάργηση της αποζημίωσης των εμμίσθων δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα και την ανάθεση του ρόλου του διαμεσολαβητή σε πρόσωπα με οποιαδήποτε ιδιότητα.

Κάλεσε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αποσύρει από το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο τις ανωτέρω διατάξεις και στην αντίθετη περίπτωση επιφυλάχθηκε να επανακαθορίσει τη στάση του δικηγορικού σώματος απέναντι στον θεσμό της διαμεσολάβησης.

Όρισε Επιτροπή από Προέδρους για την υποβολή προτάσεων του Σώματος για το σχέδιο του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Επιβεβαίωσε την από 14-15/4/2006 απόφασή της για την αποχή των δικηγόρων στα ποινικά δικαστήρια μετά από πρώτη διακοπή στα Πλημμελειοδικεία και μετά από δεύτερη στα Εφετεία.

Εξέλεξε τα δέκα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής που είναι οι Πρόεδροι Θηβών, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κορίνθου, Λαρίσης, Πατρών, Ρεθύμνης, Σύρου, Τριπόλεως και Χαλκίδας.

Στη Συντονιστική Επιτροπή μετέχουν επίσης ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ως Πρόεδρός της και οι Πρόεδροι Θεσσαλονίκης και Πειραιώς.

Διαβούλευση Σχεδίων Νόμων για τη Δικαιοσύνη

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Θέτουμε υπόψη των δικηγόρων της χώρας τις διατάξεις των σχεδίων που κατήρτισαν οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για τους νέους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας και αναμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας ανά άρθρο (www.diavoulefsi.gr).

Η συμμετοχή σας, σε μια περίοδο ιδιαίτερα κομβική που συνεπάγεται προκλήσεις και ιστορικές εξελίξεις για τον κλάδο μας, θα συμβάλει στην οριστική διαμόρφωση των απόψεων και των προτάσεων που θα υποβληθούν στο αρμόδιο υπουργείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική νομοπαραγωγική διαδικασία.

Για το λόγο αυτό έχει ήδη συσταθεί ειδική γραμματεία στο ΔΣΑ προκειμένου να συγκεντρώνει, να καταχωρεί και να αξιοποιεί κάθε υποβαλλόμενο σχόλιο.

Αποφάσεις ΔΣ του ΔΣΑ της 27-3-2014

Το ΔΣ του ΔΣΑ συνεδρίασε στην πρώτη του μετά τις εκλογές σύνθεση όπου αποφασίσθηκαν τα κάτωθι:

Αποφασίσθηκε:
 1. α. Ψήφιση προϋπολογισμού για κάθε οικονομική χρήση το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους και ισολογισμούτο αργότερο έως την 31η Μαΐου του επόμενου έτους.

β. Έλεγχος ισολογισμού κάθε χρόνο από εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, η οποία θα συντάσσει έκθεση που θα συνοδεύει τον ισολογισμό.

γ. Πρόσληψη ανεξάρτητου εσωτερικού ελεγκτή (ελεγκτικής εταιρείας), που θα ελέγχει σε σταθερή βάση τη διαχειριστική και οικονομική λειτουργία του Συλλόγου (με τριετή κάθε φορά θητεία).

δ. Ανάθεση διενέργειας οικονομικού ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των τριών ανέλεγκτων ισολογισμών) για τη σημερινή κατάσταση  του Συλλόγου.

ε. Λήψη προσφορών από τις δέκα (10) μεγαλύτερες αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες ξεχωριστά για τον έλεγχο ισολογισμού κάθε χρόνο, για την πρόσληψη ανεξάρτητου εσωτερικού ελεγκτή (ελεγκτικής εταιρείας), για την ανάθεση διενέργειας οικονομικού ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των τριών ανέλεγκτων ισολογισμών) για τη σημερινή κατάσταση  του Συλλόγου.

 2. Σύσταση Επιτροπής για κατάρτιση και θέσπιση κανονισμού προμηθειών του Δ.Σ.Α. ο οποίος θα τεθεί και σε διαβούλευση. 

3. Σύσταση Επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος της αποζημίωσης των εμμίσθων σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησής τους.

 4. Συνάντηση του Προέδρου του Δ.Σ.Α. με τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών για φορολογικά θέματα των Δικηγόρων.

 

Η Σύγχρονη Δικηγορία δικαιώνεται στην υιοθέτηση πάγιων αιτημάτων της απο το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. στο οποίο μετείχαν και πήραν τον λόγο οι 2 Σύμβουλοι της, Μιχάλης Καλαντζόπουλος και Χριστίνα Κουντούρη,

Παράταση της άσκησης στα Δικαστήρια

Το πρόγραμμα της άσκησης στα Δικαστήρια που ξεκίνησε υπο την Προεδρία του στελέχους της Σύγχρονης Δικηγορίας Μιχάλη Καλαντζόπουλου, τελικώς ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ παρά την αιφνίδια διακοπή του, με παρέμβαση της παράταξης μας και του στελέχους μας Κυριακής Σταμαδιάνου, Προέδρου της ΕΑΝΔΑ.

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αθήνα, 27Μαρτίου 2014

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, έχοντας υπόψη το υπ’ αρίθμ. 25391οικ./20-3-2014 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το οποίο συνεχίζεται η χρηματοδότηση του εν θέματι υπηρεσιακού προγράμματος από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, καλούν εκ νέου όσους από τους ασκούμενους δικηγόρους πραγματοποίησαν άσκηση στα Δικαστήρια της Αθήνας κατά το εξάμηνο από 16 Σεπτεμβρίου 2013 έως 15 Μαρτίου 2014 και επιθυμούν να παραταθεί η άσκησή τους σε αυτά για ένα ακόμη εξάμηνο,

 

Να υποβάλουν την αίτησή τους, από 28 Μαρτίου έως 7 Απριλίου 2014 στο Τμήμα Ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60, 106 79 Αθήνα, 4ος όροφος / παλαιό κτήριο, τηλ.: 210.3398154-155), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 14:00. Ασκούμενοι δικηγόροι οι οποίοι υπέβαλαν ήδη σχετική αίτηση με βάση την από 25-2-2014 ανακληθείσα «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Παράταση της Άσκησης στα Δικαστήρια των Αθηνών – Α’ Εξάμηνο 2014» δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναιασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στοΔικηγορικό Σύλλογο Αθηνών μετά τη 15η Μαρτίου 2013 (η ημερομηνία εγγραφής στο Βιβλίο Ασκουμένων αναγράφεται στην ταυτότητα ασκουμένου), ήτοι να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στα Δικαστήρια (βλ. σχετ. υπ’ αρίθμ. 82092οικ./31-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).

 

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης [διατίθεται σε έντυπη μορφή, από το Τμήμα Ασκουμένων του ΔΣΑ, και σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας του ΔΣΑ (www.dsa.gr)], οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

 

α) τα πλήρη στοιχεία τους, όπως καθορίζονται στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986,

 

β) αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,

 

γ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από τη 15η Σεπτεμβρίου 2014

 

δ) ότι δεν έχουν επιλεγεί για άσκηση στα Δικαστήρια σε οποιοδήποτε προγενέστερο εξάμηνο πλην αυτού κατά το οποίο ήδη ασκούνται στα Δικαστήρια (από 16-9-2013 έως 15-3-2014),

 

ε) ότι επιθυμούν την παράταση της άσκησης τους για ένα ακόμη εξάμηνο στο Δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκούνται, και

 

στ) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

- Ασκούμενοι οι οποίοι εγκατέλειψαν τη θέση τους μετά την έναρξη της άσκησης στα Δικαστήρια για οποιονδήποτε λόγο αποκλείονται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία.

 

- Οι αιτήσεις και η ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων των αιτούντων θα ελεγχθούν πλήρως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που απασχολούνται στα Δικαστήρια της Αθήνας ορίζονται σετριακόσιες είκοσι πέντε (325)ανά εξάμηνο. Οι συμμετοχές των ενδιαφερομένων που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις θα γίνουν όλες δεκτές, εφόσον δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των θέσεων που δεν καλύφθηκαν κατά το τρέχον εξάμηνο (από 16-1-2014 έως 15-7-2014) ενώ στην περίπτωση που υπερβαίνουν τον παραπάνω αριθμό των κενών θέσεων, η επιλογή θα γίνειμε κλήρωση.

 

Η σχετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 8 Απριλίου 2014, οπότε θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του ΔΣΑ (www.dsa.gr) και της ΕΑΝΔΑ (www.eanda.gr).

 

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης στα Δικαστήρια, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον Δικηγόρου ή δημόσιας υπηρεσίας ή αρχής για την οποία προβλέπεται δυνατότητα άσκησης, ενώ, μετά το πέρας της άσκησης στα Δικαστήρια, υποχρεούνται να συνεχίσουν την άσκησή τους, εφόσον απομένει επιπλέον χρόνος, ομοίως ενώπιον Δικηγόρου ή δημόσιας υπηρεσίας ή αρχής για την οποία προβλέπεται δυνατότητα άσκησης και να ενημερώσουν την Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων του Συλλόγου με την κατάθεση των σχετικών βεβαιώσεων.

 


Καλή επιτυχία σε όλους τους ενδιαφερόμενους!
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΥ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Ν. 4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων (Φ.Ε.Κ. Α’ 208) σχετικά με την άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια, η αρμοδιότητα των Δικηγορικών Συλλόγων εξαντλείται στη διατύπωση γνώμης προς τα όργανα διοίκησης των Δικαστηρίων.

 

Διευκρινίζεται ότι την ευθύνη της πληρωμής των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια την έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι ασκούμενοι δικηγόροι, οι οποίοι ασκήθηκαν ήδη στα Δικαστήρια, σε πολλές περιπτώσειςκαθυστέρησαννα πληρωθούν, παρά τις προσπάθειες και διαμαρτυρίες τόσο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όσο και της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ για άμεση ενέργεια

 

 

Συνεδρίαση Παράταξης

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ στην πράξη» της 12.03.2014

 

ΘΕΜΑΤΑ για τα οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα και προτάθηκε άμεση ενέργεια λόγω του κατεπείγοντως.

 

 

  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Α /    Μη αποστολή προς είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

         Προτάσεις :

α)      Αύξηση ορίου ληξιπρόθεσμων προς είσπραξη στα 30.000 € (αντί για 5.000 €).

β)      Άμεση ρύθμιση οφειλών εις τρόπον ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν οι συνάδελφοι.

Β /    ΔΣ Ταμείου Νομικών, προτάσεις :

α)      Συνεχής παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ.A. σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου (ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που κρίνονται τα παραπάνω θέματα).

         Σημ. : Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ.A. είναι τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Νομικών.

β)      Αίτημα προς το Υπ. Εργασίας αντικατάστασης του αναπληρωτή του Προέδρου του ΔΣΑ στο ΕΤΑΑ κου Κωστάκη με άλλον εκπρόσωπο, λόγω της διαρκούς απουσίας του κου Κωστάκη από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου με αποτέλεσμα την πλημμελή εκπροσώπηση του κλάδου.

                        Εκ μέρους της παράταξής μας ο κος Μιχάλης Καλαντζόπουλος παρευρέθηκε στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΕΤΑΑ.

  • ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Περικόπηκε αναιτιολόγητα και ξαφνικά μέρος των κονδυλίων ΕΣΠΑ κατά το ποσόν του 1.500.000 € για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Ασκουμένων Δικηγόρων στα Δικαστήρια.  Μάλιστα η δυνατότητα για χρηματοδότηση των Ασκουμένων στα Δικαστήρια έπαυσε χωρίς προειδοποίηση με αποτέλεσμα να μείνει στον «αέρα» το πρόγραμμα αυτό.

Κατόπιν ενεργειών της παράταξής μας και της ΕΑΝΔΑ εδόθη σχετικό κονδύλι εκ νέου και η πρακτική άσκηση Ασκουμένων Δικηγόρων στα Δικαστήρια (δικαίωμα παράτασης) θα συνεχισθεί κανονικά. Αναμένεται ανακοίνωση από το ΔΣΑ.  Στη προσπάθειά μας αυτή βρήκαμε ουσιαστικό συμμέτοχο τον ΓΓ  του Υπουργείου Δικαιοσύνης Νικόλα Κανελλόπουλο.

            Σημειώνεται ότι η άσκηση στα δικαστήρια επετεύχθη με ενέργεια της ΕΑΝΔΑ το έτος 2011 επί Προεδρίας του σημερινού Συμβούλου της Σύγχρονης Δικηγορίας Μιχάλη Καλαντζόπουλου.

  • ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

α) Προτείνουμε ως παράταξη για την διευκόλυνση των συναδέλφων που θα λάβουν μέρος στις Δημοτικές-Περιφερειακές Εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου ως Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής να ζητήσει ο Δ.Σ.Α. επισήμως, την έκδοση εγκυκλίου η οποία θα επιτρέπει την επικόλληση προεκτυπωμένων καταλόγων όλων των συνδυασμών και των υποψηφίων στα εκλογικά βιβλία. Μάλιστα θα μπορούσε στην πρωτοβουλία αυτή να συνδράμει ο Άρειος Πάγος αναρτώντας τους επίσημους καταλόγους με τις ορθές τεχνικές προδιαγραφές για επικόλληση εντός των εκλογικών βιβλίων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κάθε δικηγόρος-αντιπρόσωπος δικαστικής αρχής θα μπορεί να «κατεβάζει» από το site του Αρείου Πάγου τους επίσημους καταλόγους στο σωστό μέγεθος και να τους επικολλά στα βιβλία διαλογής ψήφων.

β) Πέραν από το γνωστό γαϊτανάκι του Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο ανακοινώνει το ύψος της εκλογικής αποζημίωση μόλις μία εβδομάδα πριν τις εκλογές θεωρούμε απαράδεκτη την αντιμετώπιση της ως εισόδημα και την προκαταβολική φορολόγηση της με συντελεστή άνω του 20%. Η εκλογική αποζημίωση, όπως όλες οι αποζημιώσεις (ΣτΕ 2372/2013), δίνεται για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης, διαμονής και διενέργειας των εκλογών. Άλλωστε ο Δικηγόρος υπό την ιδιότητα του άμισθου δημόσιου λειτουργού μετέχει στην εκλογική διαδικασία και δεν πληρώνεται ως ελεύθερος επαγγελματίας για την συμμετοχή του αυτή, αλλά αποζημιώνεται για τα έξοδα του και την απασχόληση του επί 7ήμερο. Η λογική της φορολόγησης των εξόδων και των χαμένων ωρών ενός δικηγόρου που συμβάλει στην εκλογική διαδικασία είναι προσβλητική τόσο για την επαγγελματική μας υπόσταση όσο και για την αξιοπρέπεια της εκλογικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου ζητάμε να εξαιρεθεί η εκλογική αποζημίωση των δικηγόρων από την προκαταβολική φορολόγηση της.

γ) Στο ίδιο πνεύμα θεωρούμε αδιανόητη την καταβολή της αποζημίωσης μετά τις εκλογές και όχι προκαταβολικά, ωσάν να είναι υποχρεωμένος κάθε δικηγόρος να διαθέτει από την τσέπη του τα έξοδα των εκλογών. Επίσης αδιανόητα θεωρούμε τα σενάρια του Υπουργείου Οικονομικών που θέλουν την εκλογική αποζημίωση να συμψηφίζεται με τις τυχόν βεβαιωμένες οφειλές κάθε δικηγόρου στην εφορία. Αυτό πρακτικά θα σημαίνει ότι κάθε δικηγόρος του οποίου οι ασφαλιστικές του εισφορές έχουν βεβαιωθεί στην εφορία, δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ για τα οδοιπορικά του έξοδα.

  • ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θα ζητηθεί από τον κο Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. να ενεργήσει άμεσα για τη συγκρότηση του Δ.Σ. ώστε εκτός από την ενέργεια για τα πιο πάνω κρίσιμα ζητήματα άμεσα να δρομολογηθούν τα εξής :

α)         Η συγκρότηση κέντρου δωρεάν φοροτεχνικής βοήθειας των δικηγόρων του Δ.Σ.Α. διότι πλησιάζει η περίοδος υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

β)         Άμεσης εκπόνησης κανονισμού λειτουργείας του Δ.Σ.Α. για αρτιότερη λειτουργεία και εξοικονόμηση πόρων.

            Περαιτέρω προτείνεται η άμεση παρέμβαση του  Δ.Σ.Α., για να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο της «ουράς» στην είσοδο της Ευελπίδων.

Προτάσεις :

α)         Ιδιαίτερη είσοδος για δικηγόρους

β)         Ηλεκτρονική κάρτα εισόδου.

             

 

-          Σημειώνεται ότι τα θέματα που συζητούνται και επί των οποίων λαμβάνονται αποφάσεις, ιεραρχούνται μεταξύ των θεμάτων που προτείνονται από τα μέλη της παράταξης ή συναδέλφους ως τα πλέον επείγοντα. - Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ θα λάβει χώρα την ερχόμενη Πέμπτη και ώρα 19:00

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers