Αναζήτηση Διορισμών Δικαστικών Αντιπροσώπων - Παραλαβή Διοριστηρίων

Σας πληροφορούμε ότι έχουν βγει τα αποτελέσματα Διορισμών των Δικαστικών Αντιπροσώπων για ολόκληρη την Επικράτεια. Θα τα αναζητήσετε στην Ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου <Αποτελέσματα Διορισμών Δικαστικών Αντιπροσώπων >  θα προσθέσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα που έχει και θα έχετε το αποτέλεσμα.  http://www.areiospagos.gr/

Από το απόγευμα τα διοριστήρια θα αποσταλούν στις κατά τόπους Εισαγγελίες, παρακαλούνται οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι να παραλάβουν άμεσα τους διορισμούς.

Αφορολόγητες οι εκλογικές αποζημιώσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι, δεν θα υπόκεινται σε καμία κράτηση ή φόρο οι αποζημιώσεις όσων εργαστούν για τη διενέργεια των εκλογών και δεν θα συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αυτό ορίζει κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, όπου σημειώνεται ότι όσοι διορίζονται για τη διενέργεια εκλογών (αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, γραμματείς εφορευτικών επιτροπών, διερμηνείς τουρκικής γλώσσας) θα λάβουν ειδική αποζημίωση στο ύψος του αναλογούντος καθαρού ποσού, αντισταθμίζοντας την απώλεια εσόδων που προκαλείται στον κρατικό προϋπολογισμό και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Η αποζημίωση θα μπορεί να καταβάλλεται και με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής, ενώ ο διορισμός των εποπτών θα γίνει μετά από κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση.(Διαβάστε αναλυτικά εδώ την τροπολογία)

Τέλος όσον αφορά την φορολογική αντιμετώπιση της εκλογικής αποζημίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την ακόλουθη απάντηση με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ14Β1087797ΕΞ2013.

"1. Οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες, που διορίζονται ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του π.δ. 96/2007, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, δεν ενεργούν στο πλαίσιο άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
Κατά συνέπεια, η ειδική εκλογική αποζημίωση που λαμβάνουν δεν υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και επομένως δεν αναλογεί ΦΠΑ στο έσοδο αυτό.

2. Δεδομένου ότι, στα πλαίσια της ιδιότητάς σας ως δικηγόρος, οριστήκατε δικαστικός αντιπρόσωπος σε εκλογικό τμήμα και λάβατε ειδική εκλογική αποζημίωση, καθώς και ότι ως δικηγόρος έχετε υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, θα πρέπει την ειδική αυτή εκλογική αποζημίωση να την συμπεριλάβετε στις δηλώσεις ΦΠΑ. 
Ειδικότερα, το ποσό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στον κωδ. 310 της περιοδικής και αντίστοιχα στον κωδ. 611 της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. που υποβάλλατε, ως εξαιρούμενη του Φ.Π.Α. εκροή.

3. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον όπως αναφέρεται στο ερώτημά σας δεν έχετε συμπεριλάβει το ποσό αυτό στις δηλώσεις που υποβάλλατε, πρέπει να υποβάλλετε σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμο, όπως έχει διευκρινιστεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1317/2.12.1997 του Υπουργείου Οικονομικών"

Πρωτοβουλία Σύγχρονης Δικηγορίας για Δηλώσεις Τρίτου

logoΗ Σύγχρονη Δικηγορία αφουγκραζόμενη τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην παραλαβή των δηλώσεων τρίτων στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, συνέταξε υπόμνημα το οποίο υιοθέτησε ο ΔΣΑ και απεστάλη στις αρμόδιες Αρχές για την επίλυση των γραφειοκρατικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ όλοι οι δικηγόροι στο αντίστοιχο τμήμα. 

Σύγχρονη Δικηγορία ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!

Κυρία Πρόεδρε,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει δέκτες έντονων διαμαρτυριών αναφορικά με τη μη χορήγηση αυθημερόν και αμελλητί, από το αρμόδιο γραφείο του Δικαστηρίου Σας, αντιγράφων δηλώσεων τρίτων, κατόπιν επιβληθεισών κατασχέσεων. Η χορήγηση των αντιγράφων λαμβάνει χώρα μετά την πάροδο 15 και πλέον ημερών και αφού ο πληρεξούσιος δικηγόρος υποχρεωθεί να υποβάλλει σχετική αίτηση προτίμησης, γεγονός το οποίο τον επιβαρύνει με επιπλέον ταλαιπωρία και αποτελεί πρόσθετη γραφειοκρατία.

Πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 986 ΚπολΔ τα χρονικά περιθώρια. ασκήσεως ανακοπής κατά της δήλωσης τρίτου, είναι περιορισμένα, με αποτέλεσμα ο πληρεξούσιος δικηγόρος  να στερείται επαρκούς χρόνου προκειμένου να υπερασπιστεί επιτυχώς τα συμφέροντα του εντολέως του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα διοικητικές δυστοκίες οργανωτικής φύσης των Ειρηνοδικείων, να θέτουν σε διακινδύνευση αλλά και σε υπέρμετρη γραφειοκρατία το δικαίωμα έννομης προστασίας των πολιτών οι οποίοι ευρίσκονται πλέον κατά το τελικό στάδιο της δικαστικής ικανοποίησής τους, σε αυτό της εκτέλεσης.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε όπως προβείτε σε άμεσες διοικητικές  ενέργειες προκειμένου να χορηγούνται αυθημερόν  αντίγραφα δηλώσεων τρίτων στους συναδέλφους και χωρίς την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων προτίμησης.

Επίσης δια της παρούσης επιστολής θα θέλαμε να σας επισημάνουμε την αδήριτη ανάγκη μηχανοργάνωσης των βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων τρίτων, καθόσον όποιος επιχειρεί να ελέγξει τα εν λόγω βιβλία ευρίσκεται σήμερα σε μία τριτοκοσμική κατάσταση με δεκάδες τόμους χειρόγραφους, όπου επικολλώνται ατάκτως χειρόγραφες σημειώσεις ή φωτοτυπίες των δηλούντων τραπεζών, χωρίς αλφαβητική ή χρονολογική σειρά. Αυτό έχει αποτέλεσμα να αναλώνονται δεκάδες εργατοώρες κάθε μέρα για μία και μόνο αναζήτηση και να συνωστίζονται πολλές φορές οι συνάδελφοι δικηγόροι 5-6 ταυτόχρονα σε αριθμό πάνω από τον ίδιο τόμο, ψάχνοντας ουσιαστικά «ψύλλους στα άχυρα!». Στα πλαίσια μιας τέτοιας αναγκαίας μηχανοργάνωσης με σεβασμό στους όρους και στην αξιοπρέπεια τόσο της Δικαιοσύνης και όσο και του Δικηγορικού Λειτουργήματος, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κονδύλια από το Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Σε όποια ενέργειά σας η συμβολή του Συλλόγου μας, πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Βασίλης Αλεξανδρής

Οικονομικός Έλεγχος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) για τις Οικονομικές Χρήσεις των Ετών 2011, 2012, 2013 και Α' Τρίμηνο 2014

                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. 1. Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ με έδρα την Αθήνα (οδός Ακαδημίας αρ. 60) , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την επιλογή εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση του έργου«Οικονομικός  Έλεγχος του ΔΣΑ για τις οικονομικές χρήσεις των ετών 2011, 2012, 2013 και Α’ τρίμηνο 2014», προϋπολογισμού 19.000,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  2. 2. Οι προσφορές να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη  29.5.2014,  ώρα 14:00, στα γραφεία του ΔΣΑ (Τμήμα Πρωτοκόλλου 2ος όροφος).
  3. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 30.5.ώρα 14:00.
  4. 4. Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ (www.dsa.gr).  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης  να παραλάβουν  τη διακήρυξη από τα γραφεία του ΔΣΑ.         

Αρμόδιος για πληροφορίες ο κ. Νικόλαος Λάμπου, τηλ. 210 3398 153,  Φαξ 210 3398 152.


 

Διαμαρτυρία και Αποχή Δικηγόρων στις 5 Μαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών συνήλθε εκτάκτως σήμερα 30.4.2014 και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ, σύμφωνα και με την από 29.4.2014 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,την αποχή από 5.5.2014 των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ (τόσο των δικηγόρων του ΙΚΑ ανά υπόθεση, των δικηγόρων του ΙΚΑ με πάγια αντιμισθία και των δικηγόρων των αντιδίκων του ΙΚΑ) μέχρι την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ του ΙΚΑ και των ανά υπόθεση δικηγόρων, που θα προβλέπει ως αμοιβή των δικηγόρων αυτών τις νόμιμες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers