Νέα απόφαση του ΙΚΑ για τις αμοιβές των συνεργαζόμενων δικηγόρων

Με την 104 απόφαση του, το Δ.Σ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, τροποποίησε προηγούμενη απόφαση του σχετικά με το αμοιβολόγιο των κατά περίπτωση απασχολουμένων δικηγόρων του Ταμείου.

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία(με μειοψηφία ενός μέλους), το ΙΚΑ προτίθεται να υπογράψει νέα συμφωνητικά με όλους τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, με τα οποία αυτοί θα αμείβονται για οποιαδήποτε διεκπεραιωθείσα διαδικαστική πράξη, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα 1 του Νέου Κώδικα Δικηγόρων(Ν.4194/2013) και τροποποιημένα ισχύει, με το ποσό που αναφέρεται στο εν λόγω Παράρτημα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Με την απόφαση αυτή, φαίνεται ότι το ΙΚΑ, δεν εμμένει πλέον στη σύμβαση που ζητούσε να υπογράψουν οι συνεργαζόμενοι με αυτό δικηγόροι και αποδέχεται, κατά αρχήν, την πάγια θέση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να εφαρμοσθεί το αυτονόητο, να τηρηθούν δηλαδή οι νόμιμες αμοιβές.

Για το θέμα αυτό άλλωστε, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ είχε αποφασίσει στις 30-4-2014 ομόφωνα, σύμφωνα και με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, την αποχή των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ μέχρι την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ του ΙΚΑ και των ανά υπόθεση δικηγόρων, που θα προβλέπουν ως αμοιβή των δικηγόρων αυτών τις νόμιμες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων. 

Στην επιτροπή διαπραγμάτευσης του ΔΣΑ για το ΙΚΑ, συμμετείχε ενεργά το στέλεχος της Σύγχρονης Δικηγορίας Μιχάλης Κ. Καλαντζόπουλος, μέλος ΔΣ ΔΣΑ, ο οποίος και συνέβαλε σε άλλη μια κατάκτηση του δικαιώματος αξιοπρεπούς εργασίας μας.

Η Σύγχρονη Δικηγορία είναι παρούσα σε όλους τους αγώνες, στο πλευρό του μαχόμενου συναδέλφου.

Διαβάστε εδώ τους αγώνες μας και τις κατακτήσεις μας μέσα στους τελευταίους 2 μήνες.

Eπισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της νέας απόφασης του ΙΚΑ. Συνημμένα αρχεία »apo_grafeio_nomikoy_symvoyloy_ika.pdf

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers