Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, Μετακινήσεις, Υποδείγματα, Πληροφορίες Τμημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι σας παραθέτουμε χρήσιμες ανακοινώσεις σχετικά με όσους θα ασκήσουν τα καθήκοντα του Δικαστικού Αντιπροσώπου.


Παροχή Έκπτωσης σε μέσα μεταφοράς

Αριθμός 19014: Παροχή έκπτωσης για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών τους καθώς και των Ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014


Πληροφορίες Εκλογικών Τμημάτων

Εκλογικά Τμήματα Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών 2014

Εκλογικά Τμήματα Αττικής

Εκλογικά Τμήματα Ελλήνων Κατοίκων Ε.Ε – Ευρωεκλογών 2014


Προεκτυπωμένα Βοηθητικά αρχεία για την συμπλήρωση των βιβλίων των δικαστικών αντιπροσώπων με βάση την ανακήρυξη:

Διαλογής Συνδυασμών

Διαλογής Υποψηφίων

Πρακτικό Νο 2


Καθορισμός οδοιπορικών εξόδων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κατόπιν τηλεφωνικών ερωτημάτων σχετικά με τα οδοιπορικά έξοδα όσων ασκούν καθήκοντα εκτός νομού σας γνωρίζουμε ότι οι ημέρες αποζημίωσης στους δικαιούχους του άρθρου 1 παρ.2 της αριθμ. 18989/10-5-2014 (ΦΕΚ 1189/Α’/2014) προσδιορίστηκαν εν συνόλω προκειμένου οι ανωτέρω διοριζόμενοι έφοροι, δικαστικοί αντιπρόσωποι να μεταβούν και να παρουσιαστούν στο εκλογικό τμήμα στο οποίο ο καθένας διορίζεται πριν τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 18ης Μαϊου και να επιστρέψουν στην έδρα τους μετά τις Ευρωεκλογές και τις επαναληπτικές εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 μέσω της συντομότερης οδού.

Ως εκ τούτου προκαταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής από και προς τους προορισμούς άπαξ.

Για τους υπηρετούντες στα νησιά Ρόδου και Κω που θα ασκήσουν και τα καθήκοντά του εφόρου και δικαστικού αντιπροσώπου στο ίδιο νησί ορίζονται εννέα (9) ημέρες αποζημίωσης . Η μετακίνηση από τους υπόλοιπους νομούς της χώρας προς εκλογικά τμήματα της Ρόδου και Κω συνεπάγεται έντεκα (11) ημέρες αποζημίωσης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μ.ΜΩΥΣΙΔΟΥ


UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers