Πρωτοβουλίες σχετικά με την Φορολόγηση των Ασκουμένων Δικηγόρων

 

Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε σχετικά με το ζήτημα που πρόεκυψε στην φορολόγηση των Ασκουμένων Δικηγόρων, ότι μετά απο πρωτοβουλία μελών της παράταξης μας και συγκεκριμένα, του Μέλους ΔΣ του ΔΣΑ, Μιχάλη Καλαντζόπουλου και της Προέδρου της ΕΑΝΔΑ, Κυριακής Σταμαδιάνου, συντάχθηκε και απεστάλη η κάτωθι επιστολή στους αρμόδιους φορείς: 

 

 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

                                                             Αθήνα, 09-05-2014


    ΠΡΟΣ

            1. Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα

            2. Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη

            3. Τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Θεοχάρη

           

Θέμα: Φορολόγηση Ασκουμένων Δικηγόρων.

Ι.          Όπως παγίως γίνεται δεκτό από τη Φορολογική Διοίκηση (βλ. την Ε.Υ.Ο. Α. 5206/255/1986 και τα υπ’ αριθμ. 1014156/249/Α0012/18.02.1999 και 1023707/140/03.03.199 έγγραφα του ΥπΟικ), η αμοιβή του Ασκουμένου Δικηγόρου αποτελεί εισόδημα μη δυνάμενο να υπαχθεί σε άλλη κατηγορία. Ως εκ τούτου, υπό το καθεστώς του Ν. 2238/1994, φορολογούταν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 48§3 του Κ.Φ.Ε. (εισόδημα Ζ’ πηγής).

  1. Ωστόσο, μετά την υπαγωγή του εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα και από κάθε άλλη πηγή, ήτοι των εισοδημάτων της Ζ’ πηγής του Ν. 2238/1994, σε αυτοτελή κλίμακα, χωρίς αφορολόγητο όριο και με συντελεστή του πρώτου κλιμακίου 26%, η κατά την εν λόγω κλίμακα φορολόγηση των Ασκουμένων Δικηγόρων καθίσταται εξοντωτική.

            Ομοία, δε αντιμετώπιση θα έχει το εισόδημα των Ασκουμένων Δικηγόρων και υπό το καθεσώς του Ν. 4172/2013, εάν θεωρηθεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 21).

            Μάλιστα, τα ανωτέρω πρόσωπα δεν μπορούν να τύχουν ούτε του μειωμένου συντελεστή του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας των μη μισθωτών (13%), αφού οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 (χρήση 2013) και του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013 (χρήση 2014) απαιτούν έναρξη επιτηδεύματος.

            Η δυσμενής, όμως οικονομική συγκυρία, σε συνδυασμό με την πρωτοφανή ύφεση της αγοράς, αλλά και την ανάγκη διατηρήσεως ενός αξιοπρεπούς και επαρκούς για την εξασφάλιση της διαβιώσεως εισοδήματος υπαγορεύουν την απαλλαγή των Ασκουμένων Δικηγόρων από τον φόρο εισοδήματος ή, έστω, την πρόβλεψη ενός ικανού αφορολογήτου ορίου. Σημειώνεται, δε, ότι πρόκειται για περιορισμένης χρονικής διάρκειας ιδιότητα (1,5 έτος), που σημαίνει ότι η απαλλαγή τους από τον φόρο εισοδήματος θα είναι προσωρινή και δικαιολογημένη εκ του καθεστώτος μαθητείας, στο οποίο τελούν.  

  1. Άλλως, επικουρικώς, σε κάθε περίπτωση, θα ήταν περισσότερο δόκιμη η υπαγωγή των Ασκουμένων Δικηγόρων στην κλίμακα των μισθωτών, ώστε να τυγχάνουν του μηχανισμού της μειώσεως φόρου και να φορολογούνται με συντελεστή πρώτου κλιμακίου 22%.

            Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί, εάν οι Ασκούμενοι Δικηγόροι θεωρούνταν «μισθωτοί κατά πλάσμα του νόμου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45§1 του Ν. 2238/1994 (χρήση 2013) και του άρθρου 12§2 περ. στ’ του Ν. 4172/2013 (χρήση 2014).

            Εντούτοις, οι διατάξεις του άρθρου 45§1 του Ν. 2238/1994 αναφέρονται σε ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, ενώ οι Ασκούμενοι Δικηγόροι δεν ασκούν ακόμη τέτοιο, τελούντες σε καθεστώς ασκήσεως. Οι δε διατάξεις του άρθρου 12§2 περ. στ’ του Ν. 4172/2013 αναφέρονται απλώς σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ήτοι μπορούν να ερμηνευθούν με μεγαλύτερη ευρύτητα.

            Τέλος, η πρόβλεψη της υπαγωγής στην κλίμακα των μισθωτών όσων δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ή ατομική επιχείρηση και αποκτούν εισόδημα έως 5.000 Ευρώ κρίνεται μεν θετική, πλην όμως περιορισμένη λόγω ποσοτικού ορίου.

  1. Δεδομένων των ανωτέρω, φρονούμε αναγκαίο να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση προβλέπουσα την απαλλαγή τον Ασκουμένων Δικηγόρων από τον φόρο εισοδήματος, άλλως τη θέσπιση ενός ικανού αφορολογήτου ορίου.         

            Άλλως, επικουρικώς, στην αδόκητη περίπτωση που δεν υιοθετηθεί η ανωτέρω πρόταση, θα πρέπει, τουλάχιστον, να ακολουθηθεί μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

α. Ρητή υπαγωγή των Ασκουμένων Δικηγόρων στην κλίμακα των μισθωτών εκ μόνης της ιδιότητός τους και άνευ λοιπών ποσοτικών ή ποιοτικών προϋποθέσεων με τη θέσπιση σχετικής νομοθετικής ρυθμίσεως.

β. Έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου, με την οποία θα γίνεται ρητώς δεκτό ότι στις διατάξεις του άρθρου 12§2 περ. στ’ του Ν. 4172/2013 υπάγονται και οι Ασκούμενοι Δικηγόροι.

γ. Αναγνώριση της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή (13%) του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας των μη μισθωτών και στους Ασκουμένους Δικηγόρους.

            Παρακαλούμε θερμώς για την άμεση ανταπόκρισή σας.

 

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Ν.Δ.Α

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΥ

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers