Πρωτοβουλία Σύγχρονης Δικηγορίας για Δηλώσεις Τρίτου

logoΗ Σύγχρονη Δικηγορία αφουγκραζόμενη τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην παραλαβή των δηλώσεων τρίτων στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, συνέταξε υπόμνημα το οποίο υιοθέτησε ο ΔΣΑ και απεστάλη στις αρμόδιες Αρχές για την επίλυση των γραφειοκρατικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ όλοι οι δικηγόροι στο αντίστοιχο τμήμα. 

Σύγχρονη Δικηγορία ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!

Κυρία Πρόεδρε,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει δέκτες έντονων διαμαρτυριών αναφορικά με τη μη χορήγηση αυθημερόν και αμελλητί, από το αρμόδιο γραφείο του Δικαστηρίου Σας, αντιγράφων δηλώσεων τρίτων, κατόπιν επιβληθεισών κατασχέσεων. Η χορήγηση των αντιγράφων λαμβάνει χώρα μετά την πάροδο 15 και πλέον ημερών και αφού ο πληρεξούσιος δικηγόρος υποχρεωθεί να υποβάλλει σχετική αίτηση προτίμησης, γεγονός το οποίο τον επιβαρύνει με επιπλέον ταλαιπωρία και αποτελεί πρόσθετη γραφειοκρατία.

Πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 986 ΚπολΔ τα χρονικά περιθώρια. ασκήσεως ανακοπής κατά της δήλωσης τρίτου, είναι περιορισμένα, με αποτέλεσμα ο πληρεξούσιος δικηγόρος  να στερείται επαρκούς χρόνου προκειμένου να υπερασπιστεί επιτυχώς τα συμφέροντα του εντολέως του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα διοικητικές δυστοκίες οργανωτικής φύσης των Ειρηνοδικείων, να θέτουν σε διακινδύνευση αλλά και σε υπέρμετρη γραφειοκρατία το δικαίωμα έννομης προστασίας των πολιτών οι οποίοι ευρίσκονται πλέον κατά το τελικό στάδιο της δικαστικής ικανοποίησής τους, σε αυτό της εκτέλεσης.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε όπως προβείτε σε άμεσες διοικητικές  ενέργειες προκειμένου να χορηγούνται αυθημερόν  αντίγραφα δηλώσεων τρίτων στους συναδέλφους και χωρίς την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων προτίμησης.

Επίσης δια της παρούσης επιστολής θα θέλαμε να σας επισημάνουμε την αδήριτη ανάγκη μηχανοργάνωσης των βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων τρίτων, καθόσον όποιος επιχειρεί να ελέγξει τα εν λόγω βιβλία ευρίσκεται σήμερα σε μία τριτοκοσμική κατάσταση με δεκάδες τόμους χειρόγραφους, όπου επικολλώνται ατάκτως χειρόγραφες σημειώσεις ή φωτοτυπίες των δηλούντων τραπεζών, χωρίς αλφαβητική ή χρονολογική σειρά. Αυτό έχει αποτέλεσμα να αναλώνονται δεκάδες εργατοώρες κάθε μέρα για μία και μόνο αναζήτηση και να συνωστίζονται πολλές φορές οι συνάδελφοι δικηγόροι 5-6 ταυτόχρονα σε αριθμό πάνω από τον ίδιο τόμο, ψάχνοντας ουσιαστικά «ψύλλους στα άχυρα!». Στα πλαίσια μιας τέτοιας αναγκαίας μηχανοργάνωσης με σεβασμό στους όρους και στην αξιοπρέπεια τόσο της Δικαιοσύνης και όσο και του Δικηγορικού Λειτουργήματος, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κονδύλια από το Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Σε όποια ενέργειά σας η συμβολή του Συλλόγου μας, πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Βασίλης Αλεξανδρής

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers