Παράταση καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών

Στην σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ 1/4/14, αποφασίστηκε η επικύρωση της απόφασης της Δ.Ε. Νομικών για οριστική ΠΑΡΑΤΑΣΗ καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 31/5/14.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers