Διαβούλευση Σχεδίων Νόμων για τη Δικαιοσύνη

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Θέτουμε υπόψη των δικηγόρων της χώρας τις διατάξεις των σχεδίων που κατήρτισαν οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για τους νέους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας και αναμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας ανά άρθρο (www.diavoulefsi.gr).

Η συμμετοχή σας, σε μια περίοδο ιδιαίτερα κομβική που συνεπάγεται προκλήσεις και ιστορικές εξελίξεις για τον κλάδο μας, θα συμβάλει στην οριστική διαμόρφωση των απόψεων και των προτάσεων που θα υποβληθούν στο αρμόδιο υπουργείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική νομοπαραγωγική διαδικασία.

Για το λόγο αυτό έχει ήδη συσταθεί ειδική γραμματεία στο ΔΣΑ προκειμένου να συγκεντρώνει, να καταχωρεί και να αξιοποιεί κάθε υποβαλλόμενο σχόλιο.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers