Με ενημερώσεις 2020: Κώδικας Δικηγόρων ν.4194/13 σε ηλεκτρονική μορφή για χρήση σε Διαγωνισμό Δικηγόρων

Η παράταξη Σύγχρονη Δικηγορία διανέμει σε ηλεκτρονική μορφή τον Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος επικαιροποιημένο μέχρι και σήμερα με όλα τα παραρτήματα του. Κατεβάστε τον κώδικα εδώ για ανάγνωση ή και εκτύπωση.

kodikas2020

Ο Κώδικας αυτός μπορεί να εκτυπωθεί και να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για τις εξετάσεις του Πανελληνίου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων, χωρίς να απαιτείται οι ασκούμενοι να προβούν σε αγορά ιδιαίτερου εγχειριδίου. 

 

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers