Η 4η Νομική και οι προκλήσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εντός του έτους 2018 ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου και η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοίνωσαν την πρόθεση της κυβέρνησης Τσίπρα να ιδρυθεί 4η Νομική Σχολή στην Πάτρα. Ακολούθως, με το άρθρο 35 ν. 4610/2019 αποφασίστηκε η δημιουργία Σχολής Νομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και του αντίστοιχου τμήματος Νομικής με έδρα την Πάτρα.

Η ανωτέρω νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία εντάχθηκε στον προεκλογικό σχεδιασμό της προηγούμενης κυβέρνησης κρίθηκε ακατανόητη για μια σειρά από λόγους:

α. δε συνοδεύτηκε από εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία, τις αντίστοιχες μελέτες βιωσιμότητας που καθιστούσαν επιβεβλημένη την δημιουργία νέας Νομικής Σχολής,

β. δεν προηγήθηκε διαβούλευση ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, τις τρεις Νομικές Σχολές και τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι θέσεις και οι προτάσεις των οποίων όφειλαν να συνεκτιμηθούν προκειμένου να ληφθεί μια τόσο σημαντική απόφαση.

γ. δεν συνεκτιμήθηκε ο υπερπληθωρισμός των δικηγόρων στη χώρα μας,

δ. δεν ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες των νέων δικηγόρων, οι οποίοι ή υπαμείβονται ή αναγκάζονται να ασκούν διαφορετικό επάγγελμα από αυτό της επιστημονικής κατάρτισής τους ή και εν τέλει καταφεύγουν για εργασία στο εξωτερικό και

δ. οι υπάρχουσες Νομικές Σχολές κρίνονται υποστελεχωμένες σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, οι κτιριακές τους υποδομές θεωρούνται απαρχαιωμένες και οι οικονομικοί πόροι που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία τους μειώνονται κάθε έτος.

Ως εκ τούτου, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε την ανάκληση της σύστασης επιτροπής για τα προγράμματα σπουδών της τέταρτης Νομικής στην Πάτρα. Επιπλέον, αναμένουμε την πλήρη αιτιολογία εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας για την απόσυρση της σχετικής διάταξης, όπως επίσης και τις προτάσεις του (Υπουργείου Παιδείας) για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας.

Σε ότι μας αφορά στηρίζουμε την δημιουργία ενός πανεπιστημίου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες και θα προάγει την επιστημονική γνώση. Οι προτάσεις μας στοχεύουν σε μια ποιοτικά αναβαθμισμένη, δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση, που θα στηρίζεται σε ένα σύγχρονο, συμμετοχικό και ακαδημαϊκό πανεπιστήμιο. Αδήριτη ανάγκη για τα παραπάνω είναι:

α. η αύξηση των κρατικών δαπανών για έργα εκσυγχρονισμού των αμιγώς ακαδημαϊκών υποδομών των Α.Ε.Ι., όπως παρεμβάσεις αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του σχετικού λειτουργικού του εκπαιδευτικού εξοπλισμού,

β. η κάλυψη και ο πολλαπλασιασμός των οργανικών θέσεων διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ,

γ. η δωρεάν φοίτηση σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

δ. η αποφασιστική ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, με αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού των φοιτητικών εστιών σε όλες τις πόλεις που φιλοξενούν ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και

ε. η ενίσχυση με επιπλέον χρηματοδότηση των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.

Τέλος, πάγια θέση μας είναι ότι για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα η όποια απόφαση δεν μπορεί παρά να αποτελεί προϊόν διαβούλευσης του Υπουργείου, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των Δικηγορικών Συλλόγων και φυσικά σε καμία περίπτωση να είναι αποτέλεσμα μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και αντιπαραθέσεων.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers