Κώδικας Δικηγόρων ν.4194/13 σε ηλεκτρονική μορφή για χρήση σε Διαγωνισμό Δικηγόρων

Η παράταξη Σύγχρονη Δικηγορία διανέμει σε ηλεκτρονική μορφή τον Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος επικαιροποιημένο μέχρι και σήμερα με όλα τα παραρτήματα του. Κατεβάστε τον κώδικα εδώ.

Untitled

Ο Κώδικας αυτός μπορεί να εκτυπωθεί και να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για τις εξετάσεις του Πανελληνίου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων, χωρίς να απαιτείται οι ασκούμενοι να προβούν σε αγορά ιδιαίτερου εγχειριδίου. 

 

Η Σύγχρονη Δικηγορία βρίσκεται στο πλευρό κάθε Ασκούμενου και Νέου Δικηγόρου, παρέχοντας παράλληλα και ΔΩΡΕΑΝ ηλεκτρονική εφαρμογή για android και iphone με όλους τους βασικούς Κώδικες Νομοθεσίας επικαιροποιημένους: http://sdikigoria.gr/index.php/ekdiloseis/190-2018-09-21-08-30-23

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers