Πρωτοβουλία Μιχάλη Καλαντζόπουλου για έκδοση αποτελεσμάτων Ασκουμένων

Σήμερα αντιπροσωπεία του ΔΣΑ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο Γενικό Γραμματέα του ΔΣΑ και μέλος της Σύγχρονης Δικηγορίας, πραγματοποίησε συνάντηση με το γενικό γραμματέα του Ύπ. Δικαιοσύνης με σκοπό να επιταχυνθεί ο χρόνος δημοσίευσής των αποτελεσμάτων των εξετάσεων των Aσκούμενων δικηγόρων. Προς τούτο κατατέθηκε συγκεκριμένη πρόταση στο Γενικό Γραμματέα (επισυνάπτεται) , ο οποίος την έκανε δεκτή και έδωσε εντολή στις υπηρεσίες να την εφαρμόσουν άμεσα.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers