Ερμηνεία Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

23319363 10211987529977960 1758539055516464824 n

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

                   Είναι μεγάλη η χαρά της Σύγχρονης Δικηγορίας..στην πράξη  και της υποψήφιας Προέδρου  Χριστίνας Κουντούρη που χαιρετίζει την έκδοση του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας  και την ελεύθερη πρόσβαση του και ηλεκτρονικά, το οποίο συνέταξαν και επιμελήθηκαν δύο νέοι μαχόμενοι, αξιόλογοι συνάδελφοι, η κ. Κατερίνα Καϊπάνου  και ο κ. Δημήτρης Παπαμεντζελόπουλος, που μας έκαναν την τιμή να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της παράταξης μας «Σύγχρονη Δικηγορία στην Πράξη» .

                   Το βιβλίο αυτό αφορά τον Κώδικα Δικηγόρων όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4194/2013 και ισχύει σήμερα. Πρόκειται για ένα βιβλίο που περιλαμβάνει την ανά κεφάλαιο παράθεση των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων και την αντίστοιχη ερμηνεία τους, σύμφωνα με αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις που έχουν κρίνει φλέγοντα ζητήματα, όπως είναι η αντιποίηση δικηγορίας, η άσκηση και η απόκτηση άδειας από κατόχους τίτλων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, οι αμοιβές, οι αρχαιρεσίες των δικηγορικών συλλόγων και η πειθαρχική διαδικασία. Ασφαλώς και υφίστανται διατάξεις του Κώδικα που δεν έχουν ακόμη κριθεί και ερμηνευθεί νομολογιακά, ωστόσο οι συγγραφείς του βιβλίου επιχειρούν μια πρώτη ερμηνεία και παράθεση των σημαντικότερων εκ των διατάξεων του Κώδικα, που έχουν πολλές φορές απασχολήσει τον κλάδο μας.

                   Ο Κώδικας Δικηγόρων είναι ένα νομοθέτημα απαραίτητο στην καθημερινότητα όλων μας και συνεπώς μια σύντομη ερμηνεία και ανάλυση αυτού θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους ασκούμενους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας όσο και για όλους τους δικηγόρους που μπορούν να βρουν στο παρόν απάντηση σε καθημερινά ζητήματα της δικηγορίας.

                   Πέραν όμως αυτών είναι ο κώδικας δεοντολογίας μεταξύ συναδέλφων αλλά και ο κώδικας συμπεριφοράς του δικηγόρου στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Πάγια  άποψή μου είναι ότι το κύρος μας και η ιδιότητα μας ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης είναι απόλυτα συνυφασμένα με το υψηλό επιστημονικό επίπεδο αλλά εξίσου με την δεοντολογία ως σύνολο κανόνων που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματός μας και υποδηλώνουν το ήθος και την αξιοπρέπεια που πρέπει να μας διακρίνει.

                   Ο Κώδικας Δικηγόρων παρότι νομοθέτημα πρόσφατο χρήζει τροποποιήσεων, που και από τον ΔΣΑ έχουν ήδη αναδειχθεί και ελπίζω οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου να ασχοληθούν και να μας προσφέρουν και τότε μια τόσο προσεκτική και επιμελή μελέτη του Κώδικα που αποτελεί την Βίβλο μας.

                   Αφού τους συγχαρoύμε για την πρωτοβουλία τους να ασχοληθούν με τον Κώδικα δικηγόρων και δεοντολογίας που ως επιλογή δείχνει την εστίαση τους στις δέουσες συμπεριφορές και επομένως την αίσθηση της ευθύνης αλλά και της αγάπης στο επάγγελμά τους, συνιστούμε ανεπιφύλακτα την ανάγνωσή του.

Με εκτίμηση,

Χριστίνα Κουντούρη

τ. Γεν. Γραμματέας ΔΣ του ΔΣΑ

Υποψήφια Πρόεδρος

με την «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ… στην Πράξη»

 

Ερμηνεία Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος 

διαβάστε το αρχείο απο εδώ 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers