ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Δ.Σ.Α.

logo

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει το ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ήταν μια από τις βασικές προεκλογικές μας εξαγγελίες στη λογική της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ προκειμένου να απολαμβάνουν οι συνάδελφοι στην καθημερινότητά τους βασικές υπηρεσίες και να έχουν αναγκαίες διευκολύνσεις. Ο πρώτος πυλώνας του ΚΕΔ έχει τεθεί από μηνός σε πλήρη λειτουργία με παροχή ηλεκτρονικά ασφαλιστικών και φορολογικών συμβουλών και κάθε Τετάρτη από 3 μ.μ. έως 6 μ.μ. η Ασφαλιστική και ο Φορολογικός μας Σύμβουλος δέχονται συναδέλφους στον Γ’ όροφο του ΔΣΑ και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα παραπάνω θέματα. Επίσης παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη επί πρακτικών δικαστηριακών ζητημάτων. Τέλος η Ασφαλιστική μας Σύμβουλος βρίσκεται και στο Τ. Νομικών (Σωκράτους 53) κάθε Δευτέρα από 11 π.μ. έως 1 μ.μ.

Ο δεύτερος πυλώνας του ΚΕΔ, δηλαδή η έκδοση πιστοποιητικών μέσω του ΔΣΑ υλοποιείται από 11/7/2016 ! Κατ’ αρχήν πιλοτικά με τα πιστοποιητικά που αναφέρουμε παρακάτω και συν τω χρόνω θα διευρύνεται το είδος και ο αριθμός των πιστοποιητικών. Οι συνάδελφοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους συνοδευόμενες από τα αναγκαία μεγαρόσημα στον ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) από όπου και θα παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους εξοικονομώντας έτσι χρόνο και κόπο, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες διαδρομές από Δικαστήριο σε Δικαστήριο και γλιτώνοντας ελπίζουμε από περιττό άγχος και κούραση.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος και είμαστε διαθέσιμοι για προτάσεις σας για πιθανό εμπλουτισμό των παρεχομένων από το ΚΕΔ Υπηρεσιών.

 

Φιλικά,

Χ. Κουντούρη

Μ. Καλαντζόπουλος

και όλα τα μέλη της

ΣΥΧΡΟΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

που βοήθησαν στην

υλοποίηση του προγράμματος 

 

kountouri1kalantzo

 

Υ.Γ. : Η υλοποίηση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, άλλη μια προεκλογική εξαγγελία μας, γίνεται πραγματικότητα εντός του προσεχούς μηνός «βγαίνει» η προκήρυξη για διεθνή διαγωνισμό ώστε να επιτευχθούν οι πλέον έγκυρες και αξιόπιστες προσφορές ώστε το 2017 να βρει τον Σύλλογό μας επιτέλους με ένα πλήρες ασφαλιστικό, πρόγραμμα νοσηλείας με ικανοποιητικές καλύψεις και μικρό ασφάλιστρο βγάζοντας μας έτσι από αυτό το κλίμα ανασφάλειας που βιώνουμε με την προστασία μας στον ουσιώδη αυτό τομέα.

 

 


Πιστοποιητικά (για εταιρείες και δημοσίευση διαθηκών)

που θα εκδίδονται μέσω ΚΕΔ

 

Α. Από πρώην Σχολή Ευελπίδων

Κτίριο 2, όροφος 1ος, γραφείο 101

 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης Πτώχευσης.
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Συνδιαλλαγή – Εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 Ν. 3588/07.
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης περί Λύσεως Εταιρείας (μόνο Α.Ε.).
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Διορισμό ή Αντικατάσταση Εκκαθαριστή ή Συνεκκαθαριστή.
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Θέση σε Ειδική Εκκαθάριση.
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Σχεδίου Αναδιοργάνωσης.

 

  Κτίριο 4, όροφος 1ος

 • Πιστοποιητικό περί μη Δημοσίευσης Διαθήκης (όλων των ετών).

 

 Κτίριο 5, όροφος 1ος

 • Πιστοποιητικό περί μη Θέσης σε Αναγκαστική Διαχείριση.
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης σε Αναγκαστική Διαχείριση.

 

 Κτίριο 11, όροφος 1ος, γραφείο 101

 • Πιστοποιητικό περί μη Πτώχευσης

 

 Κτίριο 13, όροφος 1ος, γραφείο 104

 • Πιστοποιητικό περί μη Λύσης Α.Ε. με Δικαστική Συμπαράσταση.

 

Β. Από κατά τόπο Ειρηνοδικείο

 • Πιστοποιητικό περί μη Δημοσίευσης Διαθήκης (από 01.03.2013)
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Διορισμό ή Αντικατάσταση Εκκαθαριστή ή Συνεκκαθαριστή

 

Γ. Από Εφετείο Αθηνών

Τμήμα Γενικού Αρχείου

 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης περί ενάρξεως των Διαδικασιών που προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργηθέντων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρείας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990.

 

 

 

 

 •  

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers