Παράταση προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 2015 έως 30-6-2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                          Αθήνα, 17/2/2016

Παράταση προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, έως 30-6-2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(Ε.Τ.Α.Α), που συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016, έκανε δεκτή την εισήγηση του αναπληρωτή προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών(ΤΑΝ) Δ. Βερβεσού και αποφάσισε να παρατείνει έως την 30η Ιουνίου 2016, την προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες. 

Η προθεσμία έληγε κανονικά στις 29 Φεβρουαρίου 2016. 

Η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 30/6/16, αφορά όλους τους κλάδους ασφάλισης του ΕΤΑΑ.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers