ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΩΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές  (Ν. 4321/2015) μέχρι τις 30 Απριλίου 2015.

Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 50€ ανά ασφαλιστικό ταμείο α)ΕΤΑΑ/ΤΑΝ β) ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ γ) ΕΤΑΑ/ΤΥΠΔΑ.

 

Σημαντική διευκρίνιση : Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2014 για όσους δεν τις έχουν ακόμα καταβάλει.

Το σύνολο της οφειλής (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα. Όταν το ύψος της οφειλής είναι άνω των 5.000€, αυτή προσαυξάνεται εφεξής με 0,25% μηνιαίως. Για ύψος κύριας οφειλής έως 5.000€ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση. Στους οφειλέτες της  ρύθμισης χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών ως εξής : εφάπαξ καταβολή οφειλής έκπτωση 100%, ρύθμιση έως 36 δόσεις έκπτωση 80%, ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις έκπτωση 70%, ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις έκπτωση 60%, ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις έκπτωση 50%. 

 Επισυνάπτονται τα έντυπα των αιτήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers