Ανάλυση σχετικά με τις αλλαγές στον ΚΠΟΛΔ και το Δημοψήφισμα των Δικηγόρων

logoΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

 ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Του Κώστα Καρέτσου, Δικηγόρου Αθηνών, μέλους Δ.Σ. της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, Στελέχους «Σύγχρονης Δικηγορίας»

Είναι σαφές ότι γίνεται προσπάθεια με το νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης να επιταχυνθεί η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης. Κατ΄αυτόν τον τρόπο ο πολίτης θα νιώσει ξανά ότι μπορεί να βρει λύσεις στα προβλήματά του σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα αποκαθιστώντας έτσι μέρος της τρωθείσας αξιοπιστίας του θεσμού της δικαιοσύνης καθώς το περί δικαίου αίσθημα έχει αμφισβητηθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό εδώ και αρκετά χρόνια.

Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση να εκδικάζονται οι υποθέσεις τακτικής διαδικασίας εντός 160 ημερών από την κατάθεση της αγωγής.

Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η ενοποίηση των ειδικών διαδικασιών: α) οικογένεια – γάμος – ελεύθερη συμβίωση β) περιουσιακές διαφορές  γ) διαταγές

Το ζήτημα όμως δεν είναι τόσο απλό καθώς όπως προκύπτει από την μελέτη του νομοσχεδίου ναι μεν υπάρχουν διατάξεις που επιτυγχάνουν τον ως άνω στόχο όμως ο σκοπός της ανεύρεσης της ουσιαστικής αλήθειας περιέρχεται κατά νομοθετική επιλογή σε δεύτερη μοίρα.

Τα θεμελιώδη ζητήματα που αλλάζουν ριζικά όλο το πλαίσιο του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι α) η κατάργηση της «εμμάρτυρης απόδειξης» στην τακτική διαδικασία, β) η κατάργηση του Εισηγητή στον Άρειο Πάγο και γ) οι διατάξεις αναφορικά με την αναγκαστική εκτέλεση.

Α) Εμμάρτυρη απόδειξη

Με βάση το τεθέν σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο καταργείται ο θεσμός της εξέτασης των μαρτύρων στην τακτική διαδικασία και προκρίνονται αντ΄αυτού οι ένορκες βεβαιώσεις ως αποδεικτικό μέσο. Οι ένορκες βεβαιώσεις έχουν ελάχιστη αποδεικτική αξία σε σχέση με μια μαρτυρική κατάθεση και με αυτόν τον τρόπο απαξιώνονται τα θεμελιώδη δικαιώματα της υπεράσπισης και της αντιδικίας, καταστρατηγούνται ταυτόχρονα οι αρχές της αμεσότητας και της προφορικότητας της πολιτικής δίκης. Άλλωστε, η συζήτηση στο ακροατήριο ως δικονομικός τύπος αποτελούσε πάντοτε ασφαλιστική δικλείδα για την αποτροπή αυθαιρεσιών και την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου. Ακόμα και η πρόβλεψη μαρτυρικών καταθέσεων στην δεύτερη συζήτηση αν και θα μπορούσε να ισχυριστεί ο καλοπροαίρετος τρίτος ότι τίθεται ως εχέγγυο για την ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης, εντούτοις η συζήτηση προβλέπεται να διεξάγεται ενώπιον του Εισηγητή και όχι όλης της σύνθεσης του δικαστηρίου. Παρατηρείται επομένως ότι επιτελείται καταστρατήγηση της έννοιας της «διάσκεψης του δικαστηρίου» και αυτής του «φυσικού δικαστή» αρχών θεμελιωδών του δικαιϊκού μας συστήματος.

Β) Κατάργηση του Εισηγητή στον Άρειο Πάγο

Κρίνεται μη σωστή, καθώς η ύπαρξη του ανωτέρω θεσμού υπηρετεί την ορθή απονομή δικαιοσύνης και διασφαλίζει στους διαδίκους το δικαίωμα υπεράσπισης καθώς και την ισότητα των όπλων. Στο δικό μας δίκαιο δεν τίθεται θέμα προσβολής της ισότητας των όπλων καθώς η εισήγηση γίνεται γνωστή σε όλους και μάλιστα 8 ημέρες πριν από την συζήτηση. Με τις προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται ότι ο Α.Π. αυτεπάγγελτα θα εξετάζει τους λόγους αναίρεσης κάτι που είναι της αρμοδιότητας του  εισηγητή. Επομένως ο αναιρεσίβλητος θα δικάζεται χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα να αναπτύσσει τις απόψεις του και να υπερασπίζεται τον εαυτό του ως προς τους λόγους αυτούς.

Γ) Αναγκαστική εκτέλεση

Η ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 933 ΚΠολΔ) ορίζεται ότι θα δικάζεται από το Ειρηνοδικείο ή το Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε 60 ημέρες από την κατάθεσή της κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων χωρίς δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων. Ελλοχεύει συνεπώς κίνδυνος σειράς πλειστηριασμών χωρίς τις εγγυήσεις της πλήρους διερεύνησης και απόδειξης των ισχυρισμών και χωρίς την δυνατότητα προσφυγής σε ανώτερο και κατά τεκμήριο εμπειρότερο δικαστήριο.

Επανακαθορίζεται επίσης η σειρά κατάταξης των δανειστών στον πίνακα γενικών προνομίων που έχει ως αποτέλεσμα να ευνοούνται αποκλειστικά οι Τράπεζες σε βάρος κάθε άλλου δανειστή συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Περαιτέρω οι Τράπεζες αποκτούν συμμετοχή στην διανομή του πλειστηριάσματος ακόμα και με την προσημείωση υποθήκης, χωρίς να είναι αναγκασμένες να την τρέψουν σε υποθήκη. Επιπλέον το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία με τον επανακαθορισμό των προνομίων είναι πρόδηλο ότι θα στερηθούν έσοδα, οπότε σύμφωνα με την μνημονιακή λογική θα αναζητηθούν ισοδύναμα από τους Έλληνες φορολογούμενους.   

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στις Τράπεζες να αναγγέλλονται πριν τον πλειστηριασμό. Με αυτόν τον τρόπο και τα υπόλοιπα Τραπεζικά ιδρύματα ή οι δανειστές θα αναγκαστούν να καταγγείλουν και τις λοιπές δανειακές συμβάσεις του ίδιου οφειλέτη, προκειμένου να συμμετάσχουν στην διανομή του πλειστηριάσματος.

Συμπερασματικά:

Γίνεται προσπάθεια μέσω της αλλαγής του ΚΠολΔ να λυθούν ζητήματα αναφορικά με την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Παρόλα αυτά τόσο η κατάργηση της εμμάρτυρης απόδειξης όσο και η κατάργηση του θεσμού του Εισηγητή στον Άρειο Πάγο αν και μπορεί να στοχεύουν στην επίτευξη του ως άνω σκοπού, ωστόσο καταστρατηγούν θεμελιώδεις αρχές του δικαιϊκού μας συστήματος όπως αναλυτικά επεξηγήθηκε ανωτέρω.

Από την άλλη πλευρά, οι προτεινόμενες διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση κρίνονται «φωτογραφικές» για τα Τραπεζικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης δεν μπορεί να επιτυγχάνεται έναντι οποιουδήποτε τιμήματος, καθώς στην περίοδο του μνημονίου και της οικονομικής κρίσης τα θεμελιώδη δικαιώματα των οφειλετών κρίνεται επιβεβλημένο να προασπίζονται και να μην επιτελούνται προσπάθειες καταστρατήγησης τους με προκάλυμμα την μεταρρύθμιση του ΚΠολΔ που έχουν ανάγκη οι πολίτες αλλά και ο κλάδος.

Με βάση τα ανωτέρω η απόφαση του Δ.Σ.Α. που επικύρωσε την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για αποχή από 25.11 έως και 3.12 κρίνεται αναγκαία. Επιπρόσθετα, οφείλουμε να συνυπολογίσουμε ότι η αλλαγή ενός κορυφαίου νομοθετήματος όπως αυτή του ΚΠολΔ δεν μπορεί να συντελείται ερήμην του επιστημονικού κόσμου της χώρας και δη των δικηγορικών συλλόγων.

Για τους λόγους αυτούς κάθε συνάδελφος ξεχωριστά οφείλει να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη για τα τεκταινόμενα στον κλάδο και όλοι μαζί να συμμετάσχουμε μαζικά στο δημοψήφισμα στις 2 και 3 του Δεκέμβρη στον Δικηγορικό Σύλλογο.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers