Ασκούμενοι Δικηγόροι στα Δικαστήρια και Αποχή ΔΣΑ

Ενημερώνουμε τους Ασκούμενους Δικηγόρους του ΔΣΑ που πραγματοποιούν την πρακτική άσκησή τους στα Δικαστήρια ότι τέθηκε το ζήτημα της εργασίας τους κατά την διάρκειας της αποχής Δικηγόρων στα Δικαστήρια στην σημερινή συνεδριάση του ΔΣ του ΔΣΑ.

Το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε ότι η απόφαση περί αποχής των Δικηγόρων δεν υποχρεώνει σε αποχή και τους ασκούμενους Δικηγόρους οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στα Δικαστήρια, δεδομένου ότι αυτοί εργάζονται εκεί με σύμβαση μαθητείας και όχι ελεύθερου επαγγελματία.

Για την ενημέρωση, 

Σύγχρονη Δικηγορία στην Πράξη

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers