Οι πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Α. σχετικά με θέματα Δικηγόρων

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, κατά τη συνεδρίαση του που έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου 2014, στα γραφεία του Συλλόγου, μετά από εισηγήσεις συμβούλων και εκτενή διάλογο, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

 1. Χορήγηση του πιστοποιητικού άσκησης και σε εκείνους τους ασκούμενους υποψηφίους που το 18μηνο της άσκησής τους συμπληρώνεται μέχρι την τελευταία ημέρα των προφορικών εξετάσεων του διαγωνισμού, η οποία είναι συνήθως η 31η Δεκεμβρίου 2014 και πάντα με τη προϋπόθεση να τους δεχθεί στο διαγωνισμό η Εξεταστική Επιτροπή του Εφετείου, η οποία είναι η μόνη αρμόδια. Η χορήγηση του πιστοποιητικού στους ασκούμενους που το 18μηνο συμπληρώνεται μέχρι τη τελευταία ημέρα των προφορικών εξετάσεων του διαγωνισμού, θα ισχύει στο διηνεκές.
 2. Μείωση του ποσού των εξέταστρων για συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων από τα 60 στα 50 ευρώ.
 3. Ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. Για τον τρόπο λειτουργίας του, συστήθηκε Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Συμβούλους κκ. Χριστίνα Τσαγκλή, Παναγιώτη Περάκη, Ιωάννα Καλαντζάκου, Μιχαήλ Καλαντζόπουλο, Ελευθέριο Ράντο, Νικόλαο Κουτκιά, Δημήτριο Αναστασόπουλο και Χαράλαμπο Κονδύλη, η οποία θα εισηγηθεί σχετικά σε επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Δημοσιοποίηση στο site του Συλλόγου, υποδείγματος ενδικοφανούς προσφυγής κατά των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ(για όσους πολίτες είναι σε αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία και αδυνατούν να πληρώσουν το φόρο και να διορίσουν δικηγόρο).  Σε επόμενο στάδιο θα συγκληθούν οι συναρμόδιοι φορείς που μπορεί να συνδράμουν την προσπάθεια του ΔΣΑ σε μια δραστηριότητα Νομικής Βοήθειας. (Ο αναλυτικός οδηγός του ΔΣΑ προς ενημέρωση των πολιτών καθώς και τα υποδείγματα ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος χορήγησης του ευεργετήματος πενίας έχουν αναρτηθεί και δημοσιοποιηθεί από τις 17/9/2014).
 5. Συγκροτήθηκε Διαρκής Επιτροπή Επικοινωνίας και Συνεργασίας με το υπουργείο Δικαιοσύνης, αποτελούμενη από την Αντιπρόεδρο του ΔΣΑ κ. Ιωάννα Καλαντζάκου, την Γενική Γραμματέα του Συλλόγου κ. Χριστίνα Κουντούρη, την Ταμία κ. Μαρινέττα Γούναρη και τους συμβούλους κ.κ Θανάση Παυλόπουλο, Παναγιώτη Γαλετσέλη και Φώτιο Κωτσή.
 6. Σχετικά με την ίδρυση Επαγγελματικού Ταμείου στο τομέα της επικουρικής ασφάλισης(ν. 4281/2014):  Συνεστήθη επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τους Δ. Βερβεσό, Χ. Κλειώση, Στ. Μπακάλη, Δ. Ρίζο, Αθ. Πετρόγλου για να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει αναφορικά με την επικουρική ασφάλιση των δικηγόρων μετά τη ψήφιση του άρθρου 220 παρ. 6 του ν. 4281/2014.
 7.  Κάλυψη δαπάνης οπτικής ίνας(που ενώνει το κτήριο 9 με το κτήριο 2 στο Πρωτοδικείο της Αθήνας), ύψους 1.500 ευρώ, για την ταχύτερη επικοινωνία των δικηγόρων με το σύστημα.
 8. Λήψη απόφασης για δημοσίευση  των αποφάσεων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
 9.  Εγκρίθηκε για πρώτη φορά από ιδρύσεως του ΔΣΑ, Κανονισμός Προμηθειών, αφού προηγήθηκε δημόσια διαβούλευσηΣκοπός,  η εγκαθίδρυση καθεστώτος πλήρους διαφάνειας στις προμήθειες του ΔΣΑ, η ορθολογική λειτουργία του Συλλόγου και η αποτελεσματική προάσπιση των συμφερόντων του. Ο Κανονισμός έχει ήδη αναρτηθεί στο site  του ΔΣΑ.
 10.  Νομικό Βήμα και Κώδικας Νομικού Βήματος. Εγινε δεκτή πρόταση της Επιτροπήςσύμφωνα με την οποία επιταχύνεται η δημιουργία και ανάρτηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τα ψηφιοποιημένα τεύχη των νομικών περιοδικών. Προτάθηκε μεσοσταθμική μείωση της ετήσιας συνδρομής κατά 20%, στους δικηγόρους που επιλέξουν τη ψηφιακή εκδοχή μόνο, να μην τα λαμβάνουν, δηλαδή, σε έντυπη μορφή.
 11. Επανασχεδιασμός του Βήματος Δικηγόρου, έκδοση του σε διμηνιαία βάση, με μειωμένο κόστος και αναθεωρημένη μορφή.
 12.  Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής(ν. 3979/2014 για τους φορείς του Δημόσιου Τομέα). Αποφασίσθηκε να μην αποσταλούν στοιχεία για τον εξοπλισμό, τα λογισμικά, τις Υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τα Μητρώα που διαθέτει ο ΔΣΑ,  αφού οι Δικηγορικοί Σύλλογοι απολαμβάνουν οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας και δεν υπάγονται στις διατάξεις του παραπάνω νόμου.                                    
 13.                                      

Για την ενημέρωση, 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers